Historien bag navnet 1: Torvet 6-8

Torvet 6-8 – Husets lange og omskiftelige historie.

Torvet 6-8 bestod oprindelig af 2 ejendomme med hvert sit matriklenummer.

De har en lang og omskiftelig historie, og ved udgravninger har man fundet syldsten, altså fundament, til en gård fra 1400 tallet, den lå 1,58 m. under det nuværende gadespejl. Man kender ejerne afde to gårde, nr.6 og nr.8, tilbage til 1647. På arealet har man fundet ialt 6 brønde, hvoraf 2 lå inde i ejendommen nr. 8, det fortæller at her lå der et brændevinsbrænderi.

Efter en lang række afejere, købte gæstgiver Jørgen Jensen Sattrup, nr. 6 i 1874, og her startede han et gæstgiveri som han kaldte Dannevirke, da han var sønderjyde. 1 1882 købte han naboejendommen nr. 8, og begge ejendomme fik samme matrikelnummer.

Han lod nr. 6 nedrive i 1886, og opførte den nye bygning.

Dannevirke drev han frem til en stor og velbesøgt restaurant, med sal i bagbygningen, og med keglebane. I Dannevirkes sal startede i 1918 en biograf, der senere flyttede til Nørregade og fik navnet Kino, der har ligeledes været møbelforretning i salen.

Forhuset har huset mange forskellige virksomheder gennem tiderne, bl.a. A. Nielsens Materialhandel, det var indehaveren der forærede Køge springvandet på Torvet. “PoIyfoto” der leverede 48 forskellige fotos for 2 kroner, har ligeledes ligger der, og den facionable modeforretning “Ulla på Torvet”, Dannevirke fik navnet “Rådhuscafeen”.

I 1964 blev Torvet 6-8 solgt til Discontobanken, der fik tilladelse til at lade bygningerne nedrive, og mærkeligt nok fik banken også tilladelse til at opføre den bygning der står der i dag, tegnet afen lokal arkitekt.

Discontobanken blev fusioneret med Unibank, der lukkede denne afdeling i 1991, og overlod den nye ejer,Alm. Brand, bygningens videre skæbne.

Vi, der arbejder på Byarkivet, der ligger i bygningens første sal, har en dejlig udsigt over Køges ellers smukke Torv, for vi kan jo ikke se bygningens facade.
(NB! Køge Byhistoriske Arkiv lå tidligere på Torvet 6, men hører nu hjemme i Vestergade 26 i Køge).

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.