Historien bag navnet 1: Steensvej

Steensvej – De fattiges velgører i 1500-tallet.

Mellem Københavnsvej og Stormøllevej løber der en vej der er anlagt i 1931, men vejens navn stammer fra 1500 tallet.

Rådmand Mogens Steen og hustru byggede i 1523 en bebyggelse der rummede 12 fattige familier. Den blev bygget på urnekirkegårdens grund, bagved lå på daværende tidspunkt Gråbrødreklosteret.

Våningerne var små, ca. 20 kvm., men dog et hjem for fattige og hjemløse. I fundatsen fra 5 maj 1523 står bl.a. “Stenhuse som jeg haver opført norden for Graabrødreklosterets Kirkegaard, saa fattige Mennesker skulle besidde dem til evig Tid og ingen Leie give deraf’ og senere i fundatsen står der “og jeg og min Hustru forbyder alle vore Arvinger og Efterkommere og alle andre, noget at befatte sig med fornævnte Boder, under Guds største Hævn og Vrede”.

Boderne var som sagt små og usunde, og under en af de mange pestepidemier der huserede i 1600 tallet, døde der 46 af Steens Boders beboere på 2 måneder. Desuagtet blev boderne beboet indtil 1856, hvor de nye Steens Boder var blevet opført på Fennediget.

De lå i en absolut smuk og bevaringsværdig bygning, men desuagtet besluttede Byrådet i 1971 at bebyggelsen skulle nedrives for at give plads til et grønt område. Det skabte en voldsom vrede og harme hos utallige af byens borgere og medførte mange protester, endog fra professor Palle Suenson der var formand for Foreningen for Bygnings- og Landkultur. Men intet hjalp, en tidlig morgen i marts 1972 startede nedrivningen, og nu ligger arealet hen til ingenting, man ser aldrig nogen bruge anlægget.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.