Historien bag navnet 1: Langesvej

Langesvej – Hvor dyrskuerne fandt sted før krigen.

Langesvej, der løber mellem Ølbyvej og Zoffmannsvej, er en af de nyere veje i Køge. Den er anlagt i 1946, men ligger på en plads der har en lang og spændende historie.

Vejen er opkaldt efter Rasmus Carlsen Lange der købte Gammelkøgegaard i 1775. Den ældste vej mod Roskilde fra Køge løb omtrent hvor Langesvej nu ligger, den hed Skeelstræde efter rigsråd, rigsadmiral Christen Skeel, der købte
Gammelkøgegaard i 1641.

Arealet blev brugt som marker, men omkring århundredeskiftet fik T.K.O.L. (Tureby, Køge Omegns Landboforening) stykket mellem Ølbyvej og Zoffmannsvej, for at bruge det til dyrskueplads, og her blev dyrskuerne afholdt indtil 1940, da den nye dyrskueplads mellem Strandvejen og Stranden blev taget i brug.

Der var dog en enkelt pause, for under den første verdenskrig tog sikringsstyrken arealet i besiddelse og opførte forskellige røde træbarakker,
der husede kontorer, sygeafdeling, køkken, messer og arrest, der bl.a. blev anvendt af de 1200 mand store sikringsstyrke, der i 1917 lå indkvarteret
i 200 stk. 8 mands telte.

Senere overtog T.K.O.L. barakkerne , men en af de største købte K.F.U.K. der
flyttede barakken til nordre Sandmarksvej, nuværende Parkvej, hvor de brugte den til feriekoloni.

Under anden verdenskrig blev feriekolonien beslaglagt af tyskerne, derefter brugt som husvildebarak, og til slut anvendt som hjemmeværnsgård.

På dyrskuepladsen blev der i 1929 indrettet en dirt track motorcykelbane, som ved premieren blev besøgt af 78.000 tilskuere.

Under anden verdenskrig blev dyrskuepladsen beslaglagt af Værnemagten, der
brugte den som øvelsesplads, den var omgivet af pigtrådshegn og forsynet med skilte, Strengt forbudt o.s.v.

Men Langesvej med tilstødende veje med navne fra Carlsen Langes slægt, blev først anlagt efter krigen.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.