Historien bag navnet 1: Ivar Huitfeldtsvej

“Vejen, der forsvandt”.

Ivar Huitfeldtsvej mellem Jernbanegade og udgangen fra Rådhusarkaden (tidligere Bygaardsstræde) er opkaldt efter Iver Huitfeldt fra Slaget i Køge Bugt i 1710.

Vejen er faktisk væk, men strækningen bærer endnu navnet Ivar Huitfeldtsvej. Som et led i rådhusbyggeriet og S banens indførsel til bymidten, opkøbte kommunen blandt andet alle husene på vejen.

Nedrivningen af bebyggelserne blev påbegyndt allerede i 1969 og sluttede i 1979. Dengang gik vejen til Havnen over baneterrænet foran Teaterbygningen, og jernbanebommene var manuelt betjente.

Det første der blev nedrevet var huset med Essotankstationen foran, der lå på hjørnet af Bygaardstræde, her havde Zoneredningskorpset til huse i en årrække.

Derefter forsvandt kolonialfirmaet Svend G. Petersens store bygning, den blev opført af Odd Fellow logen som logebygning i 1898. Så kom turen til den store toetagers beboelsesejendom, og i umiddelbart i forlængelse af denne, lå en lille barbersalon der husede barberen og tusindkunstneren Aage Sewerin.

Derefter lå der lidt tilbagetrukket en bygning som også forsvandt. Så gik det ud over endnu en toetagers beboelsesejendom.

På hjørnet afJernbanegade lå Hotel Hafnia, som blev bygget i 1905, oprindelig som højskolehjem. Hotellet havde kommunen også købt, og salen blev benyttet som byrådsal under rådhusbyggeriet, indtil hotellet blev nedrevet i 1979.

På den østre side af vejen lå der en lokomotivremise lige overforTeaterbygningen. Desuden lå der Posthuset der var opført i 1896.

Ivar Huitfeldtsvej sluttede ved stationsbygningen, der var opført i 1870 og endte sine dage i 1980. Nu er vejen blot en voldsom trafikeret strækning, som især for gående er vanskelig at krydse.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.