Historien bag navnet 1: Teaterbygningen

Teaterbygningen – Reddet på falderebet.

En læser har spurgt om historien om Teaterbygningen, og her er den, omend i forkortet udgave.

Køge havde i mange år savnet en passende bygning, hvor man kunne have teaterforestillinger, store sammenkomster 0.l.

Hidtil var det mest rådhussalen, der måtte holde for som teatersal, desuden bl.a. til offentlige baller.

Byen havde også en mindre sal på Hotel Prinsen, og en lidt større på Hotel Norske Løve, men den lå for langt væk fra byen.

Efter Ringteaterets brand i Wien i 1881, hvor mange indebrændte på grund af manglende udgange, blev det herhjemme forbudt at anvende lokaler der kun havde en enkelt ind- og udgang.

Thureby og Kjøge Omegns Landboforening tog initiativet til opførelsen af en teaterbygning i 1883, og allerede i november 1884 blev den indviet ved festforestilling, under gaslysets skær.

Bygningen blev mange gange forbedret i de kommende år, i 1916 blev 338 soldater af sikringsstyrken midlertidigt indkvarteret her.

I 1918 skiftede den ejer, da Køge Borger og Haandværkerforening købte den, og det indvarslede en storhedstid for bygningen.

Danseskolerne flyttede ind og med dem de store afdansningsballer, de berømte Codanrevyer, Spejdernes julemarkeder, der senere blev afløst af de store julemesser, og mange andre arrangementer.

Men ikke at forglemme det populære værtspar Helvig og Christian Petersen, som satte flere operetter op, bl.a. “Sommer i Tyrol” med fru Helvig som Joseffa.

Under anden verdenskrig var Teaterbygningen et langt stykke tid beslaglagt af den tyske besættelsesmagt, og fra 1945 til 1946 af Røde Kors, for at huse allierede flygtninge.

Den I maj 1946 købte Arbejdernes fællesorganisation bygningen, og lod den renovere hvad der var hårdt tiltrængt. En totalrenovering blev foretaget i 1950, samme år Niels Larsen, tidligere formand for fællesorganisationen, blev bestyrer.

Han satte også sit præg på bygningen, bl.a. som instruktør af revyer og skuespiI. Ved S-banens indførsel til
Køge kom bygningen til at ligge som en enklave, der var svær at komme til.

Det var en af grundene til, at F.O. overlod den til en selv ejende institution. Denne lod bygningen ombygge for 5, 1 mill. kr. i 1990, men heller ikke denne ansigtsløftning synes at få den til at fungere tilfredsstillende.

Efter jeg i august 1994 skrev om Teaterbygningen, hvor jeg udtrykte mig negativt om Teaterbygningens fremtid, har det så vist sig, at vi får lov til at beholde bygningen, endnu i en årrække efter Køge Kommune har taget vare om den. Heldigvis!

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.