Historien bag navnet 1: Bjerggade

Folkeviddet døbte det “Bjerget”.

Hent historien som mp3-lydfil her

Bjerggade, der nu løber fra Jernbanegade til Niels Juelsgade, hører til de ældre gader i Køge. Det må være middelalderens folkevid der har givet den navnet.

Når man kommer cyklende fra Niels Juelsgade mod jernbanen, kan man svagt mærke at man kører op ad “Bjerget”, som er vejens ældste navn.

Den løb oprindelig fra Jernbanegade til Accisevej og var kun bebygget i østre side med nogle få huse, der forsvandt fra 1800 til 1850.

Vejen fra Accisevej mod nord blev anlagt omkring 1890, og fik navnet Elisevej. Det første hus, der blev bygget i 1891, og ligger på hjørnet af Bjerggade og Niels Juelsgade, rummede Byfogedkontoret. Byfogden var politimester og samtidig kongevalgt borgmester, desuden var der dommerkontor. Byfoged kontoret lå tidligere på Torvet nr. 22, hvor restaurant Ritz nu har til huse.

På den vestre side blev der i 1894 opført Good Templars afholdsloge, og på samme side opført tre udlejningsejendomme med ialt 15 lejligheder. På den østre solrige side blev der bygget en stor bygning i 1899, Bjerggade 22, der husede Køges første Museum, og Køges Bibliotek. Elisevejs østre side blev på kort tid bebygget med store velhavervillaer. I 1930erne var trafikken blevet så stor gennem Nørregade og Brogade, at man måtte lede trafikken til Stevns udenom. Derfor blev Elisevej og Bjerggade som på det tidspunkt var en smal sti gennem gartner Jacobsens gartneri, den blev kaldt Kærlighedsstien, slået sammen til en gade.

Samtidig forsvandt Jernbanehotellet der hed Calunda, og Hvidtfeldtsgården opført, og begge gader kom til at hedde Bjerggade.

***
Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.