Historien bag navnet 1: Robenheje

Robenheje – Et sumpet engdrag fuld af padderokker.

Denne gang beskæftiger vi os med vejen Robenheje, der som det fremgår nok skulle have heddet “Padderokkehede”.

Mellem Egøjevej mod vest, samt jernbanen og den Å der hedder Tangmoseåen, mod øst ligger der en vej der nu hedder Robenheje. Den er anlagt på et delvis sumpet engdrag, som på et matrikelkort fra 180I kaldes “Rokkenheide”. Rokken hentyder til padderokker som voksede på et lavtliggende areal mellem hede og eng, netop hvor jorden har været fugtig og sur, og derfor et godt grosted for padderokker.

Den meget aktive “Turistforeningen for Køge og Omegn”, kastede allerede i 1924 sin kærlighed på det særprægede landskab, og fik af ejeren Carlsen Langes Legatstiftelse, lov til at anlægge spadserestier og opstille bænke, samt at bygge broer over grøfterne og bækkene, til glæde for turister og de lokale indbyggere. En af brugerne af arealet fra omkring 1948 fortæller at det har været meget svært at udrydde padderokkerne fra hans have.

Hele dette vænge ejedes af Carlsen Langes Legatstiftelse som Køge kommune købte det 2,9 hektar store areal af, sammen med andre arealer i Søndrekøge i 1947. Det blev i første omgang udlagt som kolonihaver til haveforeningen Robenheje.

Køge havde vokseværk, så kolonihaverne måtte vige for villakvarteret, allerede i 1957 skulle haverne nedlægges og alle de små hyggelige kolonihavehuse skulle fjernes, men det kom til at gå noget langsommere. Først i 1960 påbegyndtes nedlæggelsen af haverne, efter utallige dialoger mellem kommunen og kolonihavefolket, så først nu kunne man begynde at anlægge villakvarteret “Robenheje”.

***
Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.