Historien bag navnet 1: Sct. Gertrudsstræde

“Sct. Gertrudsstræde – Flandersk helgeninde gav strædet navn”.

Hent historien som mp3-lydfil her

Set. Gertrudsstræde, der løber mellem Nyportstræde og Glæisersvej, er også et af de gadenavne, der har ændret sig gennem tiderne.

Strædet har navn efter en flandersk helgeninde der hed Set.Gertrud. Hun blev beskytterinde for de vejfarende, både her og hisset. I Nederlandene, Nordtyskland og i Danmark opstod der Set. Gertruds kapeller. Man vidste at Køge havde et sådant kapel, men i tidens løb er det gået i glemmebogen hvor det lå, men i begyndelsen af dette århundrede kunne man nogenlunde lokalisere det, og i 1913 fik strædet navnet Sct. Gertrudsstræde.

Før den tid hed det sammen med nuværende Rebslagergade, “Rebslagerstræde” i over to hundrede år, efter en reberbane der lå i gaden, men før den tid havde det navnet Hestemøllestrædet efter en hestemølle der lå på hjørnet af Rebslagergade og Sct. Gertrudsstræde.

Set.Gertruds kapel lå hvor det gamle Køge Bryggeri lå, nærmere betegnet med kapellets korbue ud mod Rebslagergade, hvor resten afkorbuen endnu ligger under den transformatorbygning der ligger i gaden. Kapellet har været en anselig bygning på 11 gange 35 meter.

Den nævnes første gang 1394, og var da større end Køge Kirke var på daværende tidspunkt. Kapellet blev nedlagt under reformationen, og nedrevet i 1552, hvor materialerne blev anvendt ved opførelsen af Rådhuset.

De første udgravninger af Kapellet startede i 1984, og sluttede i 1991. I selve kapellet fandt man 20 kistegrave, og på kirkegården der omkransede Kapellet, fandt man over dobbelt så mange begravelser, men få af dem var kistebegravelser.

På den store åbne plads i Set.Gertrudsstræde, ud mod Louparken lå indtil 1971, Otto Olsens Gartneri, der havde specialiceret sig i lilliekonvaller. Kommunen købte gartneriet der var på 8000 kvm., og nedlagde det for at lægge det sammen med Louparken.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.