Historien bag navnet 1: Tøxens Skole

“Tøxensvej – Indesluttet mand var byens største velgører”.

Hent historien som mp3-lydfil her

Tøxensvej løber fra Nørregade til Ringvejen på nuværende tidspunkt, men da den blev anlagt omkring århundredeskiftet løb den kun til Sygehusvej, og først i 1929 fik forlængelsen samme navn.

Vejen blev navngivet efter købmand Thomas Tøxen, der blev født i Køge i 1766. Han overtog en stor købmandsgård efter sin far Peter Tøxen der døde i 1793 og efterlod sig 5 børn, Købmandsgården var Brogade 5-7, Oluf I. Jensens gård.

Thomas Tøxen var gift med Cecilia, født Petersdatter, og det var et barnløst ægteskab. Da han afhændede den store købmandsgård til Hans Peter Petersen, flyttede de til Torvet nr. 24 hvor hans kone døde i 1832.

Tøxen førte en ensom og indesluttet tilværelse, og han viste sig sjældent blandt folk, men selvom han var tilbageholdende blev han udnævnt til forligskommissær,

Tøxen og hans kone blev de største velgørere vi har haft i Køge. Bl.a. skænkede de ved en fundats af 16. oktober 1826, 25.000 rdl. til Køge, hvoraf de 15.000 skulle anvendes til en latinskole i Køge. Byen kun havde en borgerskole, så hvis en elev skulle læse videre måtte eleven flytte til Roskilde eller København.

Byens store velgører døde i 1845, og Thomas og Cecilia Tøxen ligger begravet på den søndre side af Køge kirkes kirkegård, hvor gravstedet bliver vedligeholdt af et fond han stiftede til vedligeholdelse af gravstedet. Den skole han skænkede Køge, og som skulle bære hans navn, har nogen mennesker, forhåbentligt ubetænktsomt, givet et uvedkommende navn, men for alle gamle elever vil den stadig hedde TØXENS SKOLE.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.