Historien bag navnet 1: Clara Frijsvej

“Komtessens vej”.

Clara Frijsvej er beliggende på den gamle dyrskueplads i Køge, hvor den munder ud i Marie Toftsvej. Vejen er opkaldt efter Clara Sophie Carlsen, der var gift med den sidste mandlige ejer af stamhuset, Gammel Kjøgegaard, Hans Carlsen.

Clara Sophie Carlsen var født komtesse Clara JuelVind Frijs i 1822 og døde 1852, kun 30 år gammel, og efterlod sig 2 børn, Jens Christian der var 6 år, og Emmy på IO år. Clara havde ønsket at blive begravet på Køge ÅS, og Hans Carlsen fik lov til af kirkeministeret at opføre en kirkegård.

Den stod færdig i 1853 og blev indviet af biskop N.F.S. Grundtvig, der ved sit andet ægteskab var blevet svoger til Hans Carlsen.

Clara blev gravsat i en underjordisk muret hvælvning, sammen med en datter der kun var et år gammel da hun døde.

Kirkegården fik navnet Claras Kirkegaard, men Clara døde i 1852, og tilladelsen til opførelsen af kirkegården forelå først i 1853, så indtil kirkegården var færdig var hun gravsat i Gammel Kjøgegaards park. Her kan man se den stensætning hvor hun lå.

Denne park er virkelig et besøg værd, ikke mindst, når de hundredevis af rhododendron, blomstrer, men parken er smuk på alle årstider. Parken er åben for offentligheden hver onsdag, lørdag og søndag fra kl. 14.00 til 18.00.
(Note fra april 2012. Venligst, undersøg selv åbningstiderne inden du tager på tur. Dette er taget fra en ældre tekst. Se evt. www.gammelkjoegegaard.dk

På selve kirkegården er der foruden Clara, gravsat hendes mand, Hans Carlsen, sønnen Jens Carlsen, der døde kun 19 år gammel, datteren Anna Sophie Carlsen, der jo kun blev l år gammel, datteren Emmy Carlsen, der var ugift og den sidste ejer af Gammel Kjøgegaard, hun oprettede Carlsen-Langes Legatstiftelse.

På kirkegården ligger desuden Grundtvigs anden hustru, komtesse Asta Juel-Vind Frijs. I den murede krypt, bagerst på kirkegården, ligger Grundtvig, der døde i 1872, samt hans anden hustru, Anne Marie Carlsen, og hendes første mand Harald Nicolaj Toft, til Rønnesbæksholm.

Desuden Claras svigerinde, Franziska Carlsen, der var historiker og skrev bogen “Efterretninger om Gammel Kjøgegaard og Omegn”.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.