Historien bag navnet 1: Glæsiersvej

“Butikssvenden, der giftede sig med enken”

Så er vi nået til Glæisersvej der har fået navn efter en københavner.

Jørgen Henrik Glæiser blev født 1805, i København af fattige forældre. Han blev udlært som butikssvend og kom umiddelbart til Køge, hvor han blev bestyrer i købmand Fugledes enkes kolonialforretning. Den lå på hjørnet af Torvet og Nørregade, hvor Rokkjærs manufakturforretning nu ligger.

Glæiser blev gift med enken, og i 1841 overtog han forretningen, nedlagde kolonialforretningen, for udelukkende
at handle med manufakturvarer. Han købte hele ejendommen, nedrev gæstgiveriet der lå ud mod Nørregade (der på det tidspunkt hed Postgården). Han byggede den nuværende bygning i 1852-53 og kaldte det nye gæstgiveri for Hotel Prinsen.

J.H. Glæiser var uhyre virksom og havde mange offentlige poster. Han sad i Bestyrelsen af Sparekassen i 49 år, og i mange år som sparekassedirektør. Han sad ligeledes i borgerrepræsentationen, og mange år som formand. Han var forligskommisær i 50 år og blev udnævt til justitsråd, han var også kongelig agent.

Ved siden af alle disse poster var han en dygtig handelsmand, og ejede efterhånden en række ejendomme og arealer. Køge sygehus, der blev bygget i 1902, blev bygget på Glæisers vænge.

Han døde i 1894, og vejen mellem Pedersvej og Sct. Gertrudsstræde blev anlagt på Glæisers vænge og fik i 1929 navnet Glæisersvej.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.