Historien bag navnet 1: Quistgaardsvej

“Quistgaardsvej – Quistgaardsvej til falden soldats ære”.

Hent historien som mp3-lydfil her

For 187 år siden, nærmere bestemt den 29 august 1807, kl. 11 om formiddagen faldt kaptajn P. C. Quistgaard i Slaget ved Køge.

Englænderne havde i 180 I angrebet Danmark, bombarderet København, og forsøgt at ødelægge den danske flåde, der lå umonteret i Flådens Leje, fordi Danmark holdt sig neutral i krigen mellem Napoleon og England. Alligevel sejlede 54 krigsskibe og 500 transportskibe gennem Øresund den 3 og 4 august 1807, under venskabs maske, kun for at røve eller ødelægge den danske flåde der var Europas næststørste.

Den 16 august landsattes 12.000 mand ved Vedbæk, og nogle dage senere yderligere 21.000 mand i den nordre del af Køge Bugt.

Det eneste forsvar Danmark havde, var Landeværnet, for hele den stående danske hær var placeret i Holsten. Derfor havde de 6.000 veltrænede professionelle engelske soldater, der var sendt mod Landeværnet, gode odds mod de 7.500 dårligt udrustede, utrænede butikssvende og bønderkarle, der i hast var blevet rekrutteret.

Slaget der blev kaldt “Træskoslaget” på grund af styrkens mangelfulde uniformering, fandt sted umiddelbart nord for Køge den 29 august 1807. Under slaget faldt bl.a. kaptajn P.C.Quistgaard netop på det sted hvor vejen mellem Niels Juels Gade og Slagterivej blev anlagt omkring århundredeskiftet, og efter ham fik vejen navnet Quistgaardsvej.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.