Historien bag navnet 1: Strandvejen

“Strandvejen – Den særprægede vej”.

Hent historien som mp3-lydfil her

Strandvejen i Køge har ikke altid haft dette navn, for indtil 1921 hed den Storeheddingvejen. Men da det er Køges udfaldsvej mod Stevns, fik den navnet, Strandvejen.

Det har nu altid været en særpræget vej og den er det stadig. I 1918 købte Køge kommune Søndre lyng af Gammelkøgegaard, det er det areal der strækker sig fra Strandvejen til Havnen/Stranden.

Samme år startedes byggeforeningen der byggede de 8 dobbelt huse der ligger på Strandvejen mod øst. Fra 1918 til 1940 skilte Strandvejen Køge kommune fra Køge landdistrikt, kaldet Sønderkøge, så beboerne mod øst boede i Køge, og beboerne mod vest i Sønderkøge.

Det ville sige at hvis beboerne mod syd skulle på hospitalet, skulle de indlægges i Fakse, hvorimod dem der boede på Strandvejens nordre side, skulle indlægges på Køge Sygehus.

Som så mange andre veje j Køge havde Strandvejen tidligere sine egne forretninger, der var 3 købmandsforretninger, 3
ismejerier, 2 herrefrisører, 2 damefrisører, desuden cykelforretning, bageri, skomager, tobaksforretning og Schous sæbehus. Desuden lå der i det lille stykke skov mod øst “Kaffehuset” og “Pavillonen”, de blev begge opført i 1921.

Da Toldbodvej blev åbnet for trafik i 1947, blev det for udenbys trafikanter svært at finde de forskellige numre på Strandvejen, for Toldbodvej munder ud midt i Strandvejens husnumre. Helt galt blev det da jernbanebommene på Strandvejen blev nedlagte og erstattet med stationære bomme der standsede al bilende trafik. Vi der bor på Strandvejen møder ofte bilister der holder ved bommene på vestre side, som spørger hvor resten af Strandvejen er blevet af, vejen starter jo helt oppe ved Køge bro.

Trafiktællingen fra 1992 fortæller at Strandvejen er kommunens mest trafikerede vej med 6900 biler i døgnet, hvoraf en stor del er tung trafik. Senest har de trafiklys, der er opsat ved vejens udmunding i Søndre Viaduktsvej afskaffet de endeløse bilkøer.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.