Historien bag navnet 1: Niels Juelsgade

Niels Juelsgade – Søhelten, der slog svenskerne i Køge Bugt.

Niels Juelsgade, der går fra Nørregade til baneterrænet, blev navngivet i 1892 efter helten fra Slaget i Køge Bugt den l juli 1677, hvor generalløjtnant Niels Juel mødte den svenske flåde.

Svenskerne havde 36 krigsskibe mod danskernes 25, men det lykkedes Niels Juel at lokke svenskerne ind i Køge bugt, hvor han næsten tilintetgjorde den svenske flåde, uden at miste et eneste skib selv.

Det var søslaget- en anden historie gemmer gadens mest interressante ejendom: Niels Juelsgade nr. 1 ,”Norske Løve”.

Omkring århundredeskiftet lå ejendommen et godt stykke udenfor den egentlige by. Indtil 1658 der der en gård der hed Ravnsborg, der ejedes af den onde borgmester Mads Ravn på et tidspunkt. Svenskerne lod gården nedrive da den lå udenfor de skanser de lod opføre, og de skulle bruge materialerne.

Den nuværende bygning blev opført ca. 1720, og fik navnet efter Niels Juels største orlovsskib “Norske Løve”, der havde en besætning på 568 mand og var udstyret med 86 kanoner. 1759 fik ejeren Peter Bauman, kongelig bevilling til at drive herberg og kro, så nu blev det rastested for dagvognene der kom nord og sydfra.

Her havde den engelske general Wellesley, senere adlet til Lord Wel1ington, sit hovedkvarter under træskoslaget i 1807. H. C. Andersen har også boet der, og i 1860 blev den første telegrafstation installeret her.

Norske Løve havde en lille sø i parken og midt i denne sø blev Køges første vandtårn bygget i 1892. På hjørnet af nuværende Bjerggade og Niels Juelsgade flyttede politimesteren og borgmesteren, som forøvrigt var den samme, ind i den nyopførte ejendom, og havde politi- og borgmesterkontor her.

For enden af Niels Juelsgade lå der en stor ejendom, der blev opført af Køges kendte og dygtige læge, Wilhelm Wille. Det voldte stor opsigt i den lille by da han i 1905 blev frelsersoldat. Hele familien Wille rejste i 1906 til Java hvor han oprettede et lægecenter.

Villaen blev senere præstegård, men måtte nedrives ved S banens indføring til Køge, for at give plads til gennemkørselsvejen til banen.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.