Historien bag navnet 1: Lovparken

Lovparken – Parkanlægget, der har vokset sig smukt.

Hent historien som mp3-lydfil her

Lovparken i det centrale Køge blev i 1700-tallet kaldt “Lougraven”. Navnet stammer fra det ældgamle ord for vand og park fra en anlagt dam, for eksempel fiskedam.

Grunden til at arealet hedder Lovparken er, at her var der rester af den gamle befæstning med voldgrave fra den svenske besættelse 1658-60, hvor svenskerne omdannede Køge til en veritabel befæstning med 11 bastioner.

Hvis man står i Sct. Gertrudsstræde og ser ud over Lovparken kan man se at netop her lå en af bastionerne, man kan se det på højdeforskellen i arealet, men det ses også fra et gammelt kort over Køge fra den tid.

Der var tilbageblevne damme som reminicenser fra den tid, og flere af dammene, som der var flere af i Køge, blev brugt som spildevandsdamme fra de omkringliggende stræders rendestensvand. Dammen på Lovparken blev først nedlagt i sidste halvdel af forrige århundrede.

Den nuværende Lovpark består an forskellige arealer, den gamle Lovpark er beliggende på begge sider af Sygehusvej. Den blev oprindeligt ejet af Gammelkjøgegaard, tillige med præstegårdsjorden, og her lå der en præstegård, som senere blev købt af læge Thyra Fischer Rasmussen. Efter hendes død købte Ib Junggaard ejendommen for næsen af Køge kommune.

Præstegården brændte imidlertid og kommunen eksproprierede gården, og lod den nedrive. Det tredie areal som nu er inddraget i Lovparken er gartnerjorden, som det kaldes efter et gartneri der lå på et halvandet trd. land stort område, fra Sct Gertrudsstræde mod nord. Det var Otto Olsens liljenkonvalgartneri indtil 1971.

Den gamle del af Lovparken blev i 1902 udlagt som sportsplads, og her holdt atletikforeningen, kriketklubben, boldklubben m.f. til, indtil 1932 da stadion blev bygget. Boldklubbens klubhus var en lille rødmalet træbygning.

Lovparken er blevet brugt til l. maj møder, o.s.v. Under anden verdenskrig blev her afholdt alsangsstævner. I dag er Lovparken virkelig ved at udgøre et rigtigt parkanlæg, nu mangler vi bare nogle aktiviteter i det smukke anlæg Lovparken.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.