Historien bag navnet 1: Frederik VII statue

“Statuen på Torvet – et mødested”

Hent historien som mp3-lydfil her

En »historien bag navnet« fan har bedt mig fortælle om statuen på Torvet i Køge.

Ved Fr. VIIs undertegnelse af grundloven af 5 juni 1849, fik Danmark for første gang folkestyre. Glæden over grundloven, bevirkede at man hvert år afholdt grundlovsfester, og for Køges vedkommende, i Billesborgskoven.

Ved festen i 1866 foreslog gårdejer Jørgen Olsen, Vollerslev, at man burde rejse et minde for grundlovens giver. Der blev nedsat en komite af kendte personer fra Køge og Østsjælland, formand var prokurator Ritzau, Køge og næstformand
var lokalhistorikeren, lærerAnders Petersen, Vallø.

Man henvendte sig til billedhugger Bissen, og forespurgte om man kunne få et mindesmærke som det de havde i Odense. Bissen angav summen til mindst 5000 rd. (ca. 10.000 kr.), et meget stort beløb på den tid.

Og Bissen tilføjede: “Det kunne ikke falde mig ind, at den gode Stad Kjøge tænker paa at rejse en hel Statue af Frederik den syvende, og jeg tillader mig ogsaa indtil videre at betvivle det, efter at man har faaet prisen at vide”.

Denne nedværdigende svada, bevirkede at store og små bidrag strømmede ind, og det lykkedes, så statuen kunne afsløres lørdag d. 5juni 1869 på 20 års dagen for grundloven.

Der deltog 10-12.000 mennesker, og festmiddagen hvor der deltog 8000 personer, fandt sted på Hotel Norske Løve. Ved skæbnens ironi kom statuen til at stå omtrent der, hvor byens berygtede kag lå indtil 1799. En kag er en skampæl, og Køges kag befandt sig ovenpå en bygning med fladt tag, så her kunne de formastelige stå til skue for de altid talrige tilskuere. Jeg fandt et eksempel fra 1719, hvor en fattig kone havde stjålet for ca. 2,50 kr. fødevarer. Hun blev dømt til at stå til offentligt skue i 2 dage, hvorefter hun blev udvist af byen. Men også andre afstraffelser fandt sted her, fra piskning til halshugning.

Jo, det var godt at der kom mildere vinde i lovgivningen.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.