Historien bag navnet 1: Katekismusgade

“Katekismusgade” – Eleverne skulle kunne deres katekismus.

Hent historien som mp3-lydfil her

Katekismusgade, der løber mellem Kirkestræde og Nørregade, fik først dette navn i begyndelsen af 1800-tallet. Tidligere havde gaden haft flere navne bl.a. Taarngade eller “Strædet bag Kirken”.

Grunden til at gaden, eller rettere strædet, som det faktisk burde hedde, fik navnet Katekismusstræde, stammer fra Køges første rigtige borgerskole, der blev startet i 1808 og lå lige på hjørnet af Katekismusgade og Nørregade, i den gamle præstegård.

Dengang blev der lagt stor vægt på at eleverne næsten udenad skulle kunne Luthers katekismus, derfor kom gaden til at få navnet Katekismusgade. Skolen startede med 68 elever fra 7 til 17 år, og de blev undervist af 2 lærere, hvoraf den ene var kateket, d.v.s. præstemedhjælper, og den anden var klokker og kordegn.

Den gamle borgerskole blev afløst af det nye “skolepalads” i 1892. En lokal avis skrev “Nu flytter Skolen fra Hytten ind i Borgen”. I 1915 blev skolen udvidet med en gymnastiksal, som havde varmbadeanstalt i kælderen, der var ugentlig badepligt for eleverne. Badeanstalten blev åbnet for offentligheden i 1922, hvor man kunne få et brusebad for 50 øre og et karbad for I krone.

Under anden verdenskrig var skolen besat af den tyske besættelsesmagt i flere omgange, men fra 1943 var de der krigen ud. De opførte 2 træbarakker der lå ud mod Katekismusgade. Ved retsopgøret i 1945 blev barakkerne anvendt til at huse de danske medløbere indtil de fik den endelige dom.

Det er egentlig komisk at tænke på at Brochmands skole husede den tyske besættelsesmagt under den anden verdenskrig, i en bygning som skolens arkitekt Martin Borch, havde dekoreret med 2 store jødestjerner på gavlen der vender ud mod Katekismusgade.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.