Historien bag navnet 1: Toldbodvej

Toldbodvej – Vejen blev forsinket – der var ingen cement.

Toldbodvejen er vejen der løber fra havnearealet og munder ud i Strandvejen. Den blev anlagt for at aflaste den stedse stigende trafik der belastede Carlsensvej og Klapbroen.

Anlæggelsen afvejen blev påbegyndt lige før anden verdenskrig, men arbejdet blev indstillet i 1944, fordi cementen var rationeret, så man kunne ikke bygge broen over Aen, så Toldbodvej blev først åbnet for gennemkørende trafik i 1947.

Den fik navnet fordi den var en tilkørsel til Havnen og til den gamle Toldbod, Havnen nr. 27, hvor der nu er restaurant. Den gamle Toldbygning er opført i 1847, men den blev efterhånden for lille til det oprindelige formål, så i 1950 blev det besluttet at opføre en en ny og mere tidssvarende toldbygning, på pladsen hvor Toldbodvej ender ved Havnen.

Først måtte man rulle mindesmærket over Niels Juel og Iver Huidtfeld der lå i et lille anlæg ved siden afjernbaneskinnerne, til den nuværende plads på den anden side af Toldbodvej. Den nye toldbygning blev taget i brug i 1951, men blev alt for hurtigt for lille da toldkammeret blev distriktstoldkammer, så det måtte atter flytte, og denne gang til den nye bygning på Gymnasievej.

Ved S banens indførelse til Køges bymidte blev en sanering af Toldbodvejs vestre side nødvendig så den tidligere toldkammerbygning blev nedrevet samt villaen Toldbodvej 6.

Produktforretningen “Produkten” der lå nr.8-12 flyttede til Tigervej. Produkten havde en rigtig damptromle på taget af kontorbygningen. På den store grund på Toldbodvej, ved Strandvejen, hvor der tidligere lå et maskinværksted blev Hotel Niels Juel opført og indviet i 1989.

Toldbodvej ligger udelukkende på et opfyldt areal, det var tidligere sumpede åbredder.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.