Historien bag navnet 1: Bygårdsstræde

Strædet der efterhånden forsvandt

Bygaardstræde løb fra Torvet gennem Rådhusporten ned til Iver Huidtfeldtsvej. Strædet var fra Rådhuset blev opført omkring 1550, adgangen til Havnen.

Her boede bl.a. Johanne Thomeses, den første af 14 kvinder der blev dømt og brændt for hekseri først i 1600-tallet, i den berygtede hekseproces “Køge Huskors”.

Strædet var til århundredeskiftet bebygget med små hyggelige huse på den nordre side, på den søndre side lå der bl.a. en pavillon med tilhørende keglebane. Den havde øgenavnet “Kalkballen” og hørte til hotel Prinsen. Den blev brugt til dilettantforestillinger, offentlige baller ol.

I 1896 flyttede Køge Elektricitetsværk til Bygaardstræde, og værket måtte stadig udvide, så til slut optog det næsten halvdelen af den nordre side. Bygaardstræde skiftede efterhånden ansigt, Køge Brugsforening startede her i
1906 og lå her til 1909, hvor den flyttede til Nørregade 51. Østsjællands Folkeblad der lå på Torvet 28, flyttede i 1913 ind i en nyopført bygning, hvor “Kalkballen” tidligere lå. Bygningen havde en observatorielignende veranda på taget.

Biblioteket flyttede i 1919 ind i en nyopført bygning på den nordre side, og i 1920 fik politiet en politigård overfor.

Længere nede på nordre side havde Frelsens Hær en bygning, og på hjørnet af Iver Huidtfeldtsvej og Bygaardstræde kom der senere en benzinstation, der en overgang husede Zoneredningskorpset. I 1937 blev al kørende trafik gennem Rådhusporten forbudt, på grund af den stigende gennemkørende trafik i Nørregade.

Kommunesammenlægningen der skulle finde sted 1. april 1970, krævede at Rådhuset fik meget mere plads. Det besluttedes derfor efter en arkitektkonkurrence at bygge i forbindelse med det eksisterende rådhus.

Kommunen købte hele Bygaardstræde i 1969, og begyndte en systematisk nedrivning. Det nye Rådhus stod færdig i 1978, og man kan mene om den betonklods hvad man vil, men jeg tror at man i dag nok havde valgt en anden byggeform.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.