Historien bag navnet 1: Nyportstræde

Nyportstræde – Fra ydmygt stræde til smukt kvarter.

Nyportstræde, der løber fra Torvets nordvestre hjørne til Louparken, hørte tidligere til et af de mere ydmyge stræder, men nu har gaden ingen grund til at have mindreværdskomplekser.

Strædet har haft en byport, som åbenbart var den sidst opførte byport, så derfor fik strædet navnet Nyportstræde. Hvornår byporten forsvandt står hen i det uvisse, men man kan skønne på at det har været under den svenske besættelse 1658-1660.

Nyportstræde har mange smukke velholdte huse, og mange afhusene har historier der kunne fortælles meget mere om, men lad os tage nogle enkelte eksempler.

I nr.3 lå der i mange år “Industrihotellet” i folkemunde kaldet “Værket”, hvor bl.a. Køge Borger og haandværkerforenings medlemmer havde fast mødested hver aften, mændene altså, indtil 1903. Her på Industrihotellet startede Køges første biograf i 1907, og havde til huse der i halvandet år indtil den flyttede til Torvet nr. 3, “Svogers Gaard”, hvor den lå indtil 1940 da den flyttede til Torvet, ved siden af “Casino”.

Et værtshus der blev kaldt “Sulekarret” lå i Nr. 9, det bestyrede Hendrik Hansen til 1896 da han.flyttede på Havnen hvor han overtog Skipperkroen.

Hjørneejendommen Nyportstræde/Sct. Gertrudsstræde husede ligeledes et værtshus der havde billard og keglebane, ligesom Industrihotellet havde.

Men man kunne ikke alene få det indvendige af legemet skyllet i Nyportstræde, for i 1901 åbnede Køge Varmbadeanstalt i nr. 14, så i Nyportstræde kunne man også få skyllet det ydre rent. I 1902 flyttede badeanstalten til den nyopførte bygning, nr.47, det var en enetagers bygning hvor varmbadeanstalten lå indtil 1915, da Brochmands Skoles gymnastiksal på hjørnet af Katekismusstræde og Kirkestræde, blev opført.

Køge Sygekasse der startedes 2 april 1876, havde bopæl i Nyportstræde nr.47, indtil 1902, da sygekassen byggede sin egen mere hensigtsmæssige bygning, Nyportstræde 49 i 1940. Sygekassen opførte i 1892 stiftelsen “Niels Hansens Minde” på Accicevej, og i 1902 stiftelsen i Nyportstræde 45, og endelig i 1927 og 1930 stiftelsen på Dyrlundsvej. Jo, sandelig har Nyportstræde noget at være stolt af.

***
Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.