Historien bag navnet 1: Norske Løve

“Norske Løve – Norske Løve efter sejrrigt krigsskib”.

Hent historien som mp3-lydfil her

Der er tit nogle der spørger hvorfor den smukke bygning der ligger på hjørnet af Nørregade og Niels Juelsgade hedder Norske Løve.

Bygningen fik navnet efter et af de største orlogsskibe der deltog i slaget i Køge bugt den 1. juli 1677, der blev ledet af admiral Niels Juel, og forøvrigt vundet effektivt.

Orlogsskibet Norske Løve havde en besætning på 568 mand, og var armeret med 86 kanoner, og blev ført af viceadmiral Hendrick Span.

Bygningerne til Norske Løve og arealerne har en lang og spændende historie.

Fra 1630 ejedes den daværende gård af borgmester Mads Ravn, (han lod sin datter af første ægteskab ombringe, for at få hendes mødrene arv). Fra den tid hed gården Ravnsborg, indtil 1720.

Under svenskekrigen 16581660, lod den svenske major Erik Lyster gården nedrive. I 1720 blev der atter bygget på arealet, selvom de lå udenfor Køge, fraAccisevej/Allegade var der kun marker.

Fra 1742 ejedes gården af stadsmusikant S.J.F.Krebs, der drev smugkro i ejendommen, men efter en ombygning fik han kongelig bevilling til at drive herberg og postgård for postvognene.

Da han døde giftede hans enke sig med apotekersvend Carl Hansen, og deres efterkommere drev Norske Løve indtil 1885, da bevillingen blev inddraget.

Stedet havde da været i slægtens eje i over 100 år, og været køgensernes foretrukne udflugtsmål, med ejendommens 8 tdr. land jord, og l 1/4 tdr. land store have, med fiskedamme, musikpavillon og danse estrade.

Vandtårnet blev i 1892 opført i en af fiskedammene.

I Norske Løves have holdt ofte omrejsende forlystelsesparker til, og her var om sommeren ofte musik i haven.

Da Fr. VIIs statue blev rejst påTorvet den 4 juni 1869, var der spisning for 800 deltagere i Norske Løve.

Og så er graffiti-skriverier åbenbart ikke af ny dato: I et af herbergets vinduer var det at H. C. Andersen indridsede med sin diamantring ordene, “O Gud, O Gud i Kiøge”.

I 1860 blev den første telegrafstation i Køge installeret i Norske Løve, det var i stuen til højre. Efter at der havde været lukket for hotel og restaurationsforretning i 39 år startede Hotel Postgården i sidebygningen, ud mod Nørregade i 1924.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.