Historien bag navnet 1: Fennediget

“Sprogforskerne er uenige om navnet”.

Hent historien som mp3-lydfil her

Den vej der løber fra Brogade til Bag Haverne, har pludselig givet mig hovedpine.

Jeg har altid troet at “Ordbog over det danske Sprog” fra 1922, havde ret. I artiklen står der på side 902 at: en Fenne er et enggrøftet Engstykke” d.v.s. en indhegnet græsmark. Ordforklaringen sluttet med at oplyse at “Strædet Fennediget i Kjøge, er en inddiget Fenne, eller Mosestrækning langs Aaen.”

Men så finder jeg en forklaring fra een af vore mest kendte sprogforskere, lektor ved Københavns universitet for navneforskning, Bent Jørgensen, som så sent som i 1985 skriver: “Den mest nærliggende mulighed er, at forklare navnet som opkaldt efter den italienske bystat og handelstat, Venedig, der i 1400-og 1500 taBet har danske former som Fenedia, Fenedi, øjensynlig med tryk på sidste stavelse”, så hvad skal man så tro.

Fennediget var indtil 1940, da Sønderkøge blev fusioneret med Køge, Køge bys sydligste gade. Den havde diverse små husbebyggelser, men desuden havde den på søndre side, bebyggelsen Steens Boder. Der lå også et temmeligt stort garveri F.A. Langs Garveri, fra midten af 1800 tallet.

På hjørnet af Fennediget og Bag Haverne lå der fra 1864 et epedemisygehus, der virkede som sådant indtil 1902, da sygehuset på Glæisers Vænge blev indviet. Bygningen blev nedrevet i 1964 for at give plads til nogle enkelte parkeringspladser.

På Fennediget lå forøvrigt Køges første roklub. Den startede i 1891 i pottemager Jørgensens have Fennediget 8-12, hvor roklubben havde et ganske lille klubhus.

Til slut bliver vi nødt til at indrømme at navnet Fændediget er bogstaveret forkert, uanset hvem af de kloge, der har ret, staves det Fennediget.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.