Historien bag navnet 1: Blegdammen

“Fra kærlighedssti til trafikåre”

Hent historien som mp3-lydfil her

Blegdammen, der ligger mellem Ringstedvej og Søndre Alle, er i dag en af Køges stærkt trafikerede veje, fordi den tager den tunge trafik fra Midtsjælland, som næsten føres til bymidten.

Derfor har det været nødvendigt at Køge Bro blev udvidet, og det skarpe hjørne mod Fændediget blev rettet lidt ud så der ikke mere skulle være en flaskehals der. Den sidste udvidelse af Køge Bro, der er bygget i 1802, skete i 1936, hvor den blev udvidet med 3 meter mod øst.

Blegdammen fik sit navn efter det engen bl.a. blev anvendt til, nemlig at byens borgere her kunne få bleget tøjet, hvoraf meget var vævet hør, og navnet Damm betyder et større fælled.

Nærmest Søndre Alle lå et gammelt stråtækt bindingsværkshus, hvor blegefolkene, der havde opsyn med tøjet, boede. De sidste beboere i Blegehuset blev kaldt Blegemarie og Blegehans, og han var forøvrigt bådebygger, og havde sin lille byggeplads på Blegdammen.

Før Blegdammen blev taget i anvendelse, havde Køge en blegeplads, der lå i Vestergade, vest for Klosterkirkegården. Indtil 1940 lå Blegdammen ikke indenfor bygrænsen, men i Køge Landsogn, som i 1940 blev indlemmet i Køge kommune.

Blegdammen og Blegdamsvænget ejedes af Gammelkøgegaard, som anvendte arealet til hødræt. Det 11 tdr. land store Blegdamsvænge blev i 1937 solgt til et lokalt konsortium, der udstykkede det til villagrunde.

Indtil da fremstod Blegdamstien som en charmerende, idyllisk spadseresti der mundede ud ved Gammelkøgegaards park, der var en rigtig “kærlighedssti”.

I 1944 blev der bygget et kuppelformet beskyttelsesrum, omtrent hvor det gamle Blegehus lå. For at lette tilkørslen til havneterrænet, blev Blegdammen som vi kender den i dag anlagt i 1956, hvor den munder ud i Søndre Alle, på begge sider af det bevoksede beskyttelsesrum. Indtil først i 1700tallet lå nede ved Peder Karls Bro, faktisk hvor Blegdammen 46 er, en vandmølle der fik vand fra en sidegren af Køge Å.
***
Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.