Historien bag navnet 1: Jens Johansensvej

“Vejen med det forkerte navn”

Vejen der løber mellem Københavnsvej og Stormøllevej har uden tvivl fået et forkert navn, den burde nok være blevet døbt Jørgen Johansensvej.

Jens Johansen var en købmand der boede i Vestergade, han var ungkarl og døde i 1730. Ved hans død efterlod han sig en, efter datidens forhold, meget stor formue, der blev varetaget afmagistraten.
Samme måned, men efter Jens Johansens død, fik Latinskolen 1000 rdl, og Kirken fik 1550 rdl. så man kan vel ikke rigtigt kalde ham for legatstifter.
Jørgen Johansen var møllersvend og købte en gammel stubmølle, den lå på Københavnsvej 46-48, hvor Dampmøllen eller Cerena, lå.

Den gamle stubmølle blæste omkuld under en julestorm året efter.

Jørgen Johansen begyndte forfra og ved hårdt slid blev han Køges kendteste mølleejer, og opbyggede den største møllerivirksomhed i Køge.

Han døde i 1871 kun 51 år gammel, men han havde været yderst gavmild og støttede mange velgørende formål, bl.a. skænkede han 10,000 kroner, et meget stort beløb dengang, til Den borgerlige velgørenheds Stiftelse, der ligger på hjørnet af Allegade og Nørregade. På Jens Johansensvej lå forøvrigt også en mølle, den hed Aaris Mølle, den nedbrændte i 1897, men møllens stuehus ligger der stadig.

***

Teksten stammer fra bogen “Historien bag navnet” af Børge Kjeldsen fra 1994. “Historien bag navnet” er en samling af enkeltartikler, der tidligere har været bragt i Lørdagsavisen. De er gengivet her efter aftale med Lørdagsavisen og Børge Kjeldsens efterkommere. Tak for venlig tilladelse.