Glimt fra Køges Historie – Udsigten over Søndre Havn

Køge Havn ca. 1905-1916

I denne uge har vi valgt at bringe to fotografier, der viser udsigten over Søndre Havn i Køge. Fotografierne er udaterede, men et kvalificeret gæt kan bringe os nærmere et årstal.

Fotografierne er taget fra F.A. Hansens trælast, der dengang lå langs jernbanen. Købmand F.A. Hansen købte Oluf I. Jensens gård, Brogade 5-7 i 1878 og solgte den igen i 1909, men beholdt trælasten langs banen. Virksomheden havde oplagsplads på begge sider af jernbanen. Mange husker endnu den store brand, der hærgede virksomheden i 1960. I 1969 blev trælasten solgt til Køge Kommune, som anlagde parkeringspladser på stedet.

Disse to fotografier er taget på østsiden/havnesiden af jernbanen. Fotografen har haft kameraet oppe på en stor bræddestak og er således kommet godt til vejrs, for at kunne få en bedre udsigt over havnen.

Vi har ikke en præcis datering på billederne, desværre. Men det er tydelig, at billederne er taget på samme dag, da der er et vist overlap mellem de to fotografier.

Køge Havn ca. 1905-1916

Fotografen er tømmerhandler Poul Berg fra Nakskov, som levede mellem 1888 og 1979. Han var en meget ivrig fotograf og har taget mange tusinde fotografier på såkaldte glaspladenegativer. Han har dog formentlig ikke haft nogen tilknytning til Køge, Poul Bergs familie alle boede i området omkring Nakskov. Men det er nærliggende at formode, at der har været et forretningssamarbejde mellem de to tømmerhandler og at han i den anledning har været i Køge. Han har taget 71 fotografier fra Køge i alt.

På fotografiet ses den gamle toldbodbygning på havnepladsen, opført 1847. Der var toldkammer på stedet frem til 1954.

Bemærk også, at Toldbodvej endnu ikke var opført på dette tidspunkt. Den kom først til i årene omkring Anden Verdenskrig. Arbejdet blev påbegyndt før krigen, men måtte udskydes på grund af materialemangel og åbnede derfor først for trafik i 1947.

Billedet må være taget mellem 1905 og 1916. I 1905 blev gangbroen, som ses på det ene fotografi, anlagt tværs over havnebassinet og Åhavnen for at give adgang til den nyopførte badeanstalt på Søndre Mole. Nytårsaften 1904 hærgede en større storm og ødelagde de gamle dame- og herrebadeanstalter, der indtil dette tidpunkt lå på Nordre Mole. Men i 1905 fik den altså en ny placering på Søndre Mole, hvor der var badeanstalt helt frem til 1970.

Søndre havneside fik først anlagt kajkanter i 1916 og i samme anledning blev der anlagt en ny, stor klapbro over havnebassinet for at give adgang til Søndre Havn.

Se flere fotos fra Åbassinet på: https://koegearkiverne.dk/1556 

Af arkivar Lars Kjær, Køge Arkiverne