Glimt fra Køges Historie – Køge Sygehus

Ugens fotografi fra Køge Arkiverne viser Køge Sygehus, som er beliggende nær Ølby Station i den nordlige del af Køge.  Fotografiet er formentlig taget få år efter sygehuset blev bygget færdigt og indviet i januar 1989.

Køge Sygehus set fra luften. Foto: Køge Byhistoriske Arkiv

Sygehuset er opført på Bellingegårdens marker. Bellingegård lå tidligere i Ølby landsby og jorden hørte til Ølby ejerlaug. Gården var en fæstegård under Gammelkjøgegaard. Men i forbindelse med udskiftningen blev  Bellingegården i 1799 flyttet ud fra landsbyen. Derved fik den en placering midt på egne marker og kom til at ligge nærmere Køge.

Der har dog stort set altid været mennesker, der har levet og arbejdet på området. I forbindelse med sygehusbyggeriet blev der foretaget arkæologiske udgravninger af områder. Her blev der fundet adskillige anlæg, huse, kogegrubber mv., primært fra jernalderen.

I starten af 1980´erne begyndte en ny epoke for området. Gården blev revet ned og de tidligere marker overgik nu fra landbrug til sygehus. I sommeren 1983 tog man det første spadestik til det nye sygehus. Seks år senere, nemlig i 1989, stod det færdigt under navnet RASK – Roskilde Amts Sygehus Køge. Den første patient blev overflyttet fra det gamle Køge Sygehus på Sygehusvej til RASK i januar 1989. Senere samme år tog man imod den første lille baby fra lokalområdet.

Sygehuset er løbende blev moderniseret og udvidet. Men i disse år står det over for en alvorlig opgradering. Regionsrådet i Region Sjælland vedtog nemlig i 2010 at lade regionens hovedsygehus, det såkaldte Supersygehus, opføre i Køge i forbindelse med det nuværende sygehus. Med et budget på næsten 4 mia. kroner,  er det det dyreste byggeri i Region Sjællands historie. Når det nye sygehus står færdigt, er det planen at de nuværende knap 65.000 kvadratmeter skal blive til  næsten 185.000 og sengepladserne udvides fra næsten 300 til ca. 800. Den første bygning skal efter planen stå færdig i 2021 og hele byggeriet skal være færdigt i 2024.

Af Lars Kjær, Køge Arkiverne