Herfølge, Kirkegården – Skulptur på urnekirkegården

I Herfølge findes et mindesmærke af en anseelig størrelse. Det er et 3,5 meter højt mindesmærke, som er placeret på urnekirkegården ved Herfølge Kirke. Det er udført  i granit. Værket er færdiggjort i 1998. Mindesmærket er udført af billedhugger og grafiker Joseph Salamon. Han er født i 1932 i Transsylvanien og siden 1960 bosat i Danmark. “Joseph Salamon … Read more

Køge, Vestergade – Mindeplade i porten til Flindts Gård

Mindepladen er opsat til minde om modstandskampen under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945. Allerede fra de første besættelsesår var der i Køge mindre grupper af modstandsfolk, men først fra efteråret 1943 begyndte modstanden at tage form. Modstandskampen i Køge blev ført forholdsvis stille, da området var tiltænkt nedkastningsområde for våben. Derfor var de mere … Read more

Køge, Vestergade – Mindeplade for Vesterport

Under ombygnings- og kloakeringsarbejderne af gaderne i Køge indre by i 1996 dukkede fundamenterne af Køges tidligere byporte op. I den forbindelse nedsatte Teknisk Forvaltning i samarbejde med Køge Museum specielle fortovsfliser med bronzemarkering af de gamle byporte i Nørregade, Brogade og Vestergade. De nedlagte fortovsfliser viser byportenes navne og omtrentlige årstal (1300-1600) og grundrids. … Read more

Køge, Torvet – Skulptur “Den dansende Skildpadde”, Torvet 19

I C.F. Petersens gård, Torvet 19, er opstillet en jernskulptur udført af den lokale billedhugger og maskinfabrikant John Assels. Skulpturen er skabt i Frankrig i 1983. I 1993 blev skulpturen købt af den kunstinteresserede Mogens Jensen, ejer af herretøjsforretningen “Miller”. Han fik den opsat i gården til Torvet 19. Skulpturen er senere blevet flyttet og … Read more

Køge, Torvet – Mindeplade over Byplanpris 1997, Torvet

Midt på Torvet (i krydsets midte) er der i brostensbelægningen nedsat en mindeplade over den Byplanpris, som Køge modtog i 1997. Prisen er indstiftet af Dansk Byplanlaboratorium og Danske Arkitekters Landsforbund. Køge Kommune fik prisen “for sin vedholdende og konsekvente byplanpolitik, hvor fornyelsen af Køges bykerne er tilpasset byens historiske særpræg, karakter og skalaforhold på … Read more

Køge, Tangmosevej – Skulptur “Svalen”

I 1993 opsatte KARA – Kommunernes Affaldsbehandling i Roskilde Amt – en skulptur ved Lossepladsen på Tangmosevej. Skulpturen blev opsat i anledning af, at KARAs anlæg i Køge og røgrensningsanlægget i Roskilde netop var blevet renoveret. Svalen er udført af billedhugger Erik Juhl, der selv har fundet granitstenen på Hedeland ved Roskilde. Den kæmpestore granitsvale … Read more

Køge, Søndre Alle – Genforeningssten, hjørnet af Søndre Allé og Søndre Viaduktvej

Genforeningsstenen på Sdr. Allé blev rejst i 1930 til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Indskriften på kampestenen lyder: “Nu er Dagen der, Sønderjyder, vi vil hjem.” Indskriften stammer fra et afstemningsopråb af amtmand Otto Schack (1882-1949). Giveren var kammerherre Harald Collet på vegne af Carlsen-Langes Legatstiftelse. Til selve mindehøjtideligheden på 10-årsdagen for … Read more

Køge – Drikkevandposter

Vandposter placeret på flere lokationer i Køge: Indgangen til Lovparken, Sankt Gertruds Stræde 2, Nørregade 64 og Nørregade ved indgangen til kirkegården Søndre Alle 6, ved Køge Vandværk Torvet 14 Vestergade 24 Kirkestræde 18 Ølby Centeret I anledning af Køge Vandværks 100 års jubilæum i 1992 startede Vandværket med at opsætte offentlige vandposter rundt omkring … Read more

Køge, Stationspladsen – Vandkunst, Stationspladsen

Vandkunsten på Stationspladsen i Køge er udført af billedhugger Pontus Kjerrmann i 1993. Han blev den foretrukne i en konkurrence om en vandkunst og to drikkevandsfontæner, udskrevet af Køge Kommune i 1992. Vandkunsten er udført i granit og bronze og forestiller fabelvæsener med menneskelige egenskaber, f.eks. repræsenterer kattekvinden frihedstrangen og hestemanden den jordbundne stædighed. Nedtaget … Read more

Køge, Køge Å, Fændeparken – Skulptur “Vagten”

Granitskulpturen “Vagten” bag Rådhuset blev i 1986 givet til Køges borgere af Sparekassen SDS i anledning af 150 års dagen for stiftelsen af Sparekassen for Kjøge og Omegn. Skulpturen er udført af billedhuggeren Erik Heide i 1985. Ved samme lejlighed forærede Sparekassen SDS skulpturen “Kollundfuglen”. I forbindelse med udbygningen af Køge Rådhus blev “Vagten” flyttet … Read more

Køge, Køge Å, Fændeparken – Skulptur “Kollundfuglen”

Støbejernsskulpturen “Kollundfuglen” er en kunstgave til byens borgere fra Sparekassen SDS i anledning af dens 150 års jubilæum i 1986. Sparekassen var det første pengeinstitut i Køge. Skulpturen er skabt af billedhugger Erik Heide. Borgmester Jørgen Jørgensen modtog gaven på byens vegne. Ved samme lejlighed gav Sparekassen SDS granitskulpturen “Vagten” til byen.

Køge, Nørregade – Mindesten for Træskoslaget, Nørregade 29

Indskriften på mindestenen lyder: “Til minde om dem, der faldt for fædrelandet i kampen ved Kjøge, 29. august 1807”. Mindestenen blev rejst i 1907 på 100-årsdagen for Slaget ved Køge i 1807, også kaldet Træskoslaget. Navnet skyldes, at de danske lande­værnssol­dater i tiden omkring Englandskrigene blev betragtet som feje krystere, der stak halen mellem benene … Read more

Køge, Nørregade – Skulptur “Dreng med firben”

Bronceskulpturen “Dreng med firben” er opstillet i 1958 på Brochmands plads. Skulpturen er udført af billedhuggeren Svend Rathsack (1885-1941). Skulpturen er skabt i 1938-1939. På torvet i Assens står et springvand med springvandsfigurer, hvoraf en af figurerne er identisk med “Dreng med firben”. Skulpturen blev flyttet til Kunstmuseet KØS´s depot i forbindelse med ombygning af … Read more

Køge, Nørregade – Mindeplade for Nørreport ved Nørregade 41/48

Under ombygnings- og kloakeringsarbejderne af gaderne i Køge indre by i 1996 dukkede fundamenterne af Køges tidligere byporte op. I den forbindelse nedsatte Teknisk Forvaltning i samarbejde med Køge Museum specielle fortovsfliser med bronzemarkering af de gamle byporte i Nørregade, Brogade og Vestergade. De nedlagte fortovsfliser viser byportenes navne og omtrentlige årstal (1300-1600) og grundrids. … Read more

Køge, Køge Ås – Mindestøtterne på Køge Ås

I 1876 rejste gårdmænd, husmænd, forpagtere, arbejdere og betjente en æresstøtte for de tre Carlsen’er til Gammelkjøgegaard: kammerherre Hans Rasmussen Carlsen (1810-1887) og dennes fader: godsejer Christen Rasmus Carlsen (1777-1818) og dennes fader Rasmus Carlsen, der i 1776 købte Gammelkjøgegaard. Ud over at være godsejer på Gammelkjøgegaard deltog Hans Carlsen aktivt i tidens politiske liv. … Read more

Køge, Københavnsvej – Skulptur ved Mølleparken

Skulpturen ved bebyggelsen Mølleparken blev opstillet i 1988. Fiberbetonskulpturen er udført af kunstneren Claes Lorenzen, Vordingborg. Skulpturen viser et sceneri fra en mølle fra forrige århundrede med et par møllere, der bærer sække på ryggen, rundt omkring er spredte møllehjul og en lille nisse, der kigger frem. Motivet med møllerne illustrerer, at her tidligere lå … Read more

Køge, Kirkestræde – Skulptur “Gennembrud”, Køge Biblioteksgård, Kirkestræde 18

I Køge Biblioteksgård står billedhuggeren Jens Flemming Sørensens skulptur “Gennembrud” fra 1975. På granitsoklen er placeret en bronceskulptur mættet med symbolværdi og viser universets fødsel. Skulpturen blev opsat i forbindelse med omlægningen af bibliotekets gårdhave i 1975. Pengene til skulpturen stammede fra en arv efter Fru Julie Friderichsen, datter af købmand Carl Christian Friderichsen, Torvet … Read more

Køge, Ellemarken – “Blå skulptur” i Ellemarken, Gymnasievej

I 1987 bevilgede DAB – Dansk Almennyttigt Boligselskab – midler til udsmykning af bebyggelsen Ellemarken. Billedhugger Egon Fischer blev valgt til opgaven. I 1988 blev “Blå skulptur” af jern opstillet – samtidig med Ellemarksfontænen af samme kunstner. Anledningen var 25 års jubilæet for de første indflytninger i boligkomplekset. Den blå malede skulptur er blevet en … Read more

Køge, Fændediget – Den magelige Køgestol. Bronzeskulptur nær Køge Bro

Lørdag den 19. december 2009 fik Køge en ny skulptur. Den er opstillet i det lille anlæg på Fændediget langs med Køge Å. Kunstværket er skabt af den lokale bronzestøber og figurformer, Allan Olsen. Allan Olsen er født i 1944 og kan prale med at være Danmarks sidste håndværksuddannede figurformer og bronzestøber. Han er uddannet … Read more

Køge, Frihedsvej – “Tårnskulpturen” foran Køge Kommunale Musikskole

I forbindelse med indvielsen af Musikskolens nye lokaler på Frihedsvej ved Køge Stadion i februar 2000, fik Musikskolen Tårnskulpturen, udført af kunstner Gudrun Steenberg. Kunstnerens mand, Mogens Jørgensen, mente, at Køge var et passende sted til gaven, fordi Kunstmuseet Køge Skitsesamling i forvejen råder over en række af kunstnerens modeller. Metalskulpturen symboliserer musiktoner til himlen.

Køge, Boholte – Monument ved Køge Tekniske Skole

I 1991 skabte ledige murere et monument, der er blevet opstillet ved Køge Tekniske Skole. Monumentet er opmuret i røde tegl og med to hænder i gule sten, åbne og opadstræbende. Hænderne symboliserer de mange ledige hænder inden for byggeerhvervet. Murerarbejdet blev udført under en miljøuge i Køge med borgerne som tilskuere, idet arbejdsprocessen foregik … Read more

Ølsemagle, Søndervangen – Stormflodssten, ved Ølsemaglevej overfor Søndervangen

Stormflodsstenen på Ølsemaglevej (står på den sydlige side af Ølsemaglevej tæt ved tunnellen under Ølsemaglevej) blev opstillet for at mindes stormfloden i 1872. Den blev formentlig opstillet kort tid efter stormfloden. Stenen bærer indskriften: “Minde om stormflod den 13. nov. 1872”. På stenen kan man se, hvor højt bugtens vand nåede, da stormfloden var værst. … Read more

Ølsemagle, Ølsemagle Kirke – Mindesten for 5. maj 1945

For at mindes befrielsen 5. maj 1945 blev der rejst en mindesten ved Ølsemagle Kirke 5. maj 1955. Mindestenen blev rejst på sognerådets initiativ. På stenen står indskriften: “5. maj 1945” og datoen for afsløringen. Under besættelsen blev politibetjent Hans Pedersen holdt skjult på loftet i Ølsemagle Skole. Det lykkedes skolelæreren at holde Hans Pedersen … Read more

Ølby, RASK – Obelisk ved den lange indkørsel ved Stensbjergvej

I anledning af RASK’s 10 års jubilæum i 1999 forærede Sygeudvalget i Roskilde Amt en obelisk til RASK. Kunstværket er udført af C.F. Møllers tegnestue – som også var arkitekt på selve Sygehusbyggeriet. På den høje obelisk er der nederst en indskrift: “Roskilde Amtssygehus i Køge.” Kunstværket fungerer som et vartegn for RASK. Obelisken er … Read more

Ølby, RASK – Vandkunst i forhallen på Køge Sygehus, Lykkebækvej 1

I forhallen på RASK – Roskilde Amtssygehus i Køge (Nu Køge Sygehus) – er opstillet en hønsebrønd skabt af kunstneren Gudrun Lauesen. Vandkunsten blev opstillet i forbindelse med indvielsen af sygehuset i 1989. “Køge Høns” er et ofte anvendt motiv i Køges kunst og historie. Der er flere tolkninger. En forklaring kunne være, at det … Read more

Ølby, Lyngvej – Byvåben, Lyngvejen (hvor jernbanen krydser)

Byvåbnet blev opstillet ved Lyngvejen i forbindelse med en miljøuge afholdt i Køge i 1992. Byggefagenes Samvirke i Køge ville demonstrere deres kunnen og kvaliteten inden for deres fag og samtidig gøre opmærksomhed på den store arbejdsløshed inden for byggefagene. Monumentet er muret op med Køges byvåben i midten. Monumentet blev givet til byen og … Read more

Valore – 5.maj sten

Stenen, der stammer fra gården Lille Brede Birkebjerg i Valore, står på hjørnet af Valorevej og Hegnedevej i et lille anlæg. Lærer Lars Nielsen fra Valore skole var primus motor for projektet og samtidig var han den, der forfattede teksten. Stenen blev rejst i 1946, men først omkring 1951 i forbindelse med asfalteringen af vejen, … Read more

Svenstrup Gods – Mindestøtte for Joachim Wedell-Neergaard

D.1.juli 1918 var en festdag på Svenstrup. På denne dag kunne baron Joachim Wedell-Neergaard fejre 25-års dagen for overtagelsen af familiegodset Svenstrup. Dagen igennem havde deputationer fra byens erhvervsliv og kommune aflagt baronen besøg. Kl. 15 var Borup ganske affolket, idet indbyggerne havde begivet sig til Svenstrup gods for at overvære afsløringen af mindestenen. Som … Read more

Lidemark – 5.maj sten

Mindestenen for krigens faldne blev rejst i 1950. Stenen står stadig på sin oprindelige plads i et lille anlæg på Lidemarkvej imellem nr. 64, forsamlingshuset og nr. 62. Der var lidt polemik omkring inskriptionen, idet det oprindelige forslag, udarbejdet af byens to eneste frihedskæmpere, blev forkastet. Efterfølgende forfattede skolelærer Harald Rasmussen den nuværende tekst: O … Read more

Herfølge – Mindestenen over danske landeværnssoldater, Herfølge Kirkegård 1807

Øst for kirkegården ved Herfølge Kirke, står en mindesten. Mindestenen blev rejst på initiativ af ”Komiteen til markering af 200-års dagen for Træskoslaget”, og den er skænket af Køge Stenhuggeri i samarbejde med Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn. Præst ved Herfølge Kirke, Christina Schmidt, har forfattet teksten, der lyder: Rejst 2007 i 200-året for Træskoslaget … Read more

Herfølge – Mindetavle med B.S. Ingemanns vers, Herfølge Kirke

På Herfølge Kirkes nordlige mur findes en mindetavle med et mindevers skrevet af B.S. Ingemann. Anledningen til mindetavlen var, at Ingemann under et besøg hos Herfølge præsten Joachim Godske Willemoes blev gjort bekendt med, at der lå 4 matroser og 1 soldat begravet på Kirkegården. Matroserne og soldaten var omkommet under Slaget i Køge Bugt … Read more

Herfølge – Mindeplade over “Kampen ved Herfølge”, Herfølge Kirke.

I 1977 afslørede Dronning Ingrid, der var protektrice for Vallø Stift, en mindetavle på Herfølge kirkemur. Mindepladen var bekostet af Vallø Stift. Mindepladen blev opsat for at mindes de dræbte og sårede Landeværnssoldater under “Kampen ved Herfølge” i 1807, som var en del af “Træskoslaget”. Indskriften er skrevet af forfatter og tidligere præst ved Herfølge … Read more

Gørslev – Genforeningssten

Stenen blev oprindelig rejst ved forsamlingshuset i Gørslev, hvor den stod med et hvidt stakit omkring sig. Omkring 1960 blev stenen flyttet til sin nuværende plads i anlægget på hjørnet af Strædet og Giesegaardvej.Inskription: Sønderjylland vundet 1920.

Bjæverskov – Mindesten over fundet af Bjæverskovskatten

Da parkeringsforholdene igennem mange år havde været trange, ønskede menighedsrådet i 1998 at anlægge en ny parkeringsplads direkte op til den vestlige side af kirkegården og Køge Museum blev adviseret. I marts 1999 gennemførte museet en prøvegravning, som førte til fundet af en malmgryde fuld af mønter og smykker. Fundet kan dateres til omkring 1254 … Read more

Borup – Mette-Maj

I 1986 købte Skovbo Kommune figuren Mette Maj af billedhugger Karen Breum fra Borup. I 1988 bød lejligheden sig til at gøre brug af dette køb, idet kommunen afholdt den første af en lang række maj-fester i kommunens større byer. Lørdag d. 28.maj 1988 blev majfesten afholdt i Borup og til denne lejlighed havde kommunalbestyrelsen … Read more

Borup – 5. maj sten

Borup Håndværker- og Borgerforening fik overdraget jorden mellem gadekæret og ”Det lange hus” af ejeren, baronen på Svenstrup, lige efter 2.Verdenskrig med henblik på, at der skulle etableres et anlæg. Borup Håndværker- og Borgerforening fik overdraget jorden mellem gadekæret og ”Det lange hus” af ejeren, baronen på Svenstrup, lige efter 2.Verdenskrig med henblik på, at … Read more