Glimt fra Køges historie – Gamle og nye broer i det nordlige Køge

På kort fra Geodætisk Institut 1945 står navnet Onde Aftens Bro. Under broen løber Snogebækken, men navnet Onde Aftens Bro stammer fra Christian den Fjerdes tid, hvor kongen en mørk efterårsnat var på vej over vadestedet på Ølsemagle Lyng og kom til at sidde fast midt ude i vadestedet.

Han sendte straks bud til Køge om ekstra heste til at trække køretøjet op. Den køgekarl, som trak vognen op , tildelte Kongen øgenavnet ”Køge-Tyrk”, da han havde været ond ved sine heste. Dette bemærker N.P. Nielsen i sin bog: ”Det gamle Højelse”.

Man gik nu i gang med at bygge en træbro over vadestedet, men Onde Aftens Bro blev ved vadestedet .På broens østfacade står: Onde aften og på vestfacaden: 17 CVII 85. Senere blev træbroen erstattet af en rigtig stenbro.

Få kilometer nord for stedet kan man på kort fra 1986 over Køge Kommune, hvor Solrød kommune grænser op til Køge, se navnet ”Den gode dags bro”. Det er en ret ny bro, som er bygget over Skensved å. Det blev først bygget i 1980’erne, da S-banen skulle føres til Køge. På en af bropillerne er opsat en forklaring på broens navn. Det var den daværende borgmester Jørgen Jørgensen, der gav broen det positive navn, velvidende at der lidt længere sydpå stadig var en bro med det negative navn ”Onde Aftens Bro”.

I maj 2018 blev den 150 meter lange motorvejsgangbro i Køge Nord station indviet. Senere kommer Køge Nord station med den 225 meter lange gangbro til at forbinde S-banen med jernbanen hen over Køge bugt motorvejen.