Nye fortællinger fra Køges historie – ”Køge Studier” 2016 er på gaden

Det nyeste nummer af Køge Studier er netop udkommet og indeholder nye fortællinger fra Køges Kommunes rige historie.

I årets Køge Studier bringer vi denne gang tre artikler. I den første artikel skriver pensionerede seniorforsker, Arkivar Erik Gøbel, om Køge og De vestindiske Øer. Anledningen er i første omgang afstemningen om salget af øerne den 14.12.1916, som gik forud for salget og overdragelsen af øerne 31.3.1917. Det er i år 100 år siden overdragelsen fandt sted. Erik Gøbel har gennem sine studier fundet frem til mange personer på Køgeegnen, som har haft en relation til Vestindien. Det ældste eksempel stammer helt tilbage til 1663 og sporene føres helt op til vore dage.

I den anden artikel fortæller Winnie Fersmark om sin barndom og opvækst i Bygårdsstræde i Køge. Det er en både personlig, rørende og underholdende skildring på samme tid. Vi får et indblik i et menneskes liv, og følger en ung piges opvækst, skolegang, glæder og sorger helt frem til hun forlader Køge og drager videre ud i verden.

I den tredje og sidste artikel fortæller Terri Nielsen og Lone Rasmussen fra Skovbo Lokalhistoriske Arkiv om en kvinde, som udvandrede til Amerika fra Ejby. Gennem en brevveksling mellem to tidligere skoleveninder, som stod på igennem 4 årtier, følger vi livets gang i det nye land. Arkivet har fået hele brevvekslingen overdraget og den indgår nu i arkivets samling.

Årsskriftet afsluttes med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier og aktuelle skoletilbud, åbningstider, adresser og meget andet. Redaktøren ønsker god fornøjelse med læsningen og modtager som altid gerne ideer til kommende artikler, kommentarer til årsskriftets form og indhold.

Køge Studier dateres bagud, således at årgang 2016 planmæssigt udkommer i 2017. Vi har på denne måde valgt at tage udgangspunkt i det år, som arkivernes årsberetninger omhandler.

Køge Studier kan købes for 90 kr. i boghandlerne i Køge samt på Køge Museum og i Køge Arkiverne.