Reception og foredrag – Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne fylder 50 år

Lokalarkivet fejrer 50 års jubilæum. Det markeres med en reception og et foredrag i Lokalhistorisk Forening.

Medarbejderne på arkivet. Fra venstre ses Frode Jørgensen, Edvard Jensen, Ernst Rasmussen, Poul Olsen. Foto Kim Rasmussen, Dagbladet.

Lokalhistorisk arkiv i Herfølge er barn af den tid, der ledte til de store kommunalreformer i 1970. Herfølge og Sædder Kommuner valgte allerede i 1968 en frivillige sammenlægning, da man kunne se, at sammenlægninger var uundgåelige. Dette skete nok primært i forhåbning om, at det var muligt at opretholde en kommune med udgangspunkt i de to gamle sognekommune og dermed undgå at blive lagt ind under den store nabo, købstaden Køge. Virkeligheden blev dog, som bekendt, en anden: I 1966 blev Lellinge Kommune  indlemmet i Køge Købstadskommune. I 1968 blev Sædder og Herfølge kommuner lagt sammen til Herfølge Kommune, og ved kommunalreformen i 1970 blev Herfølge, Ølsemagle og Højelse Kommuner lagt sammen med Køge Kommune.

Samtidig med at det blev tydeligt, at Herfølge og Sædder kommuner ville ophøre med at eksistere selvstændigt, blev der i 1968 taget initiativ til at stifte et lokalhistorisk arkiv for Herfølge og Sædder. Arkivet er altså født under den truende kommunalreform og med en høj grad af lokalpatriotisme som bevæggrund.

Stor lokal opbakning
Der er ingen tvivl om, at sammenfaldet med kommunalreformen betød en enorm bevågenhed omkring arkivet og det opstart. Både fra politisk side, hvor der velvilligt blev stillet lokaler samt et mindre økonomisk tilskud til rådighed. Men i høj grad også fra borgernes side, hvor der var der stor opslutning bag arkivet.

Arkivet lever den dag i dag i bedste velgående og nyder fortsat stor opbakning i Herfølge og Sædder. Det skyldes ikke mindst det gode og levende samarbejde mellem arkivet og Lokalhistorisk Forening.

I anledning af den store dag, inviterer Lokalhistorisk Forening til foredrag med foreningens formand Søren Mathiesen og Bo Michael Hansen. De vil fortælle om arkivets historie gennem de sidste 50 år. Foredraget afholdes torsdag den 22. november kl. 19 og foregår i Herfølge sognegård

Lørdag den 24.11.2018 afholder Lokalarkivet en festlig reception i anledning af jubilæet. Det foregår på Herfølge Bibliotek og Arkiv, Billesborgvej 1B i Herfølge fra kl. 11-13. Herfølgekoret synger et par sange, der ophænges en lille ny plakatudstilling, der er taler ved blandt andre Kulturudvalgsformand Anders Ladegaard Bork og der serveres en tår at drikke. Alle er velkomne til at kigge forbi.