Oversigt over ændringen fra Nørregade/Københavnsvej til Nørre Boulevard

I forbindelse med ændringen fra Nørregade/Københavnsvej til Nørre Boulevard, blev der lavet et omsætningsregister til husnumrene. Hvis man sidder med ældre kilder som vejvisere osv., kan det være meget nyttigt til at finde frem til den nutidige adresse. Læs Oversigt over ændringen fra Nørregade+Københavnsvej til Nørre Boulevard (PDF – 2,9 MB).

Borgmestre i Køge

Her på siden finder du en scanning af nogle dokumenter med en oversigt over borgmestre i Køge. Materialet stammer fra sagligt læg: Borgmestre i Køge. Oversigten dækker perioden 1394-1921. Se i øvrigt også listen med Byrådsvalg 1917-1960. Hent listen over borgmestre i Køge 1394-1921 (PDF – 837 KB).

Køge Bygrunde 1787

Jævnføringsregister Folketælling 1787  Ved Folketællingen i 1787 brugte man et husnummer, som ikke kan sammenlignes med et matrikelnummer. Det kan derfor være temmelig svært af finde frem til den moderne adresse. I 1787 har man benytte en form for husnumre/løbenumre, som tællerne har givet husene mens de bevægede sig rundt i byen i forbindelse med … Read more

Vejvisere fra Køge

Køge Byhistoriske Arkiv ligger inde med en stor samling vejvisere og telefonbøger. Historiske vejvisere er en glimrende lokalhistorisk kilde, da de nemt kan benyttes til at fastslå om – og hvor – en person har boet – hvornår. Fagregisteret er også en meget fin indgang til at undersøge erhvervslivet i Køge på et givent tidspunkt. … Read more

Køge Bygrunde 1682-1963

Jævnføringsregister for Køge købstads bygrunde 1682-1963  Mange slægtsforskere og husejere og sikkert mange andre med dem, er nok stødt på forskellige matrikelnumre, husnumre og lignende ejendomshenvisninger i ældre kilder. Det giver ofte anledning til forvirring i forhold til de nutidige husnumre. I 1964 skrev Poul Strømstad og Torben Witt derfor et uvurderligt lille hæfte, som … Read more

Kort over Køge

Historiske kort er en fantastisk kilde hvis man ønsker at undersøge et områdes udvikling. I Køge findes der en lang række meget fine kort, og vi bringer her et udvalg af de smukkeste kort. Nederst finder du nogle rigtig gode links til andre ressourcer. Vil du se mere? Herunder har vi samlet en række gode … Read more

Fotografer i Køge

Køge Arkiverne har en stor samling af fotografier. Disse fotografier er selvfølgelig taget af en fotograf. For de ældste fotografier er der oftest tale om professionelle fotografer. Når vi kommer op i vores tid, er der et flertal af fotografierne der er taget af “amatører”. På en lang række af de gamle fotografier er der … Read more

Arkitektarkiver

Køge Byhistoriske Arkiv har en meget fornem bestand af arkitektarkiver i vores samlinger. Arkitektarkiverne er en fantastisk indgang til arkitekturhistorien i Køge Kommune. Teknisk Forvaltning har i deres tegningsarkiv tegninger af de ejendomme der er blevet opført, mens arkitektarkiverne herudover også indeholder forslag og visioner der ikke blev realiseret. Gennem arkitektarkiverne er der dermed åbnet mulighed … Read more

Filmsamling

Her ser du en en oversigt over arkivet filmsamling. Listen indeholder film som kan lånes hjem i kopi. Alle titler nævnt nedenfor kan hjemlånes. Hent listen over udlånsfilm fra Køge Byhistoriske Arkiv  (PDF – 65,9 KB). Husk du kan se filmklip her på siden. Filmtitel Format Film nr. Køge Billeder 1936-1938 VHS/DVD F01 Køgefilmen 1936 … Read more

Protokoller

Rådstueprotokoller, Brandtaxationer og skifteprotokoller Her finder du en oversigt over Rådstueprotokoller, Brandtaxationer og Skifteprotokoller i Køge Byhistoriske Arkiv Protokol  Yderår Rådstueprotokoller Borgerskab 1596-1871 (Dog med visse lakuner: Årene 1603-1606, 1653-1660, 1673-1681 og 1716-1773 er ikke bevaret) Markedspas 1816-1838, 1859-1873 Lavsarkiver Køge Smedelav:        1609-1864, Køge Snedkerlav:      1623-1885, Køge Vognmandslav:  1713-1752 Brandtaxationer Køge … Read more

Kirkebøger

Her finder du en en oversigt over de Kirkebøger, som vi har kopier af. Kirkebøger Køge 1645-1891 Lellinge 1734-1891 Ølsemagle 1732-1891 Herfølge 1645-1891 Højelse 1676-1891 Sædder 1684-1891 Mosaisk Køge 1816-1888 Se i øvrigt: Kirkebøger i Roskilde Amt. Udgivet af LARA, 1998. Mange bruger i dag den glimrende webtjeneste Arkivalier Online på Statens Arkivers website, når de skal læse … Read more

Godsarkiver

Køge Byhistoriske Arkiv hører til blandt de meget få lokalhistoriske arkiver, der har et godsarkiv i samlingerne. Køge Byhistoriske Arkiv har Gammelkjøgegaards arkiv i samlingerne. Godsarkivet for Gammelkjøgegaard indeholder de ældste arkivalier i Køge Byhistoriske Arkiv og det kan dateres helt tilbage til 1585. På arkivet finder du en omfattende registratur over hele godsarkivet. Godsarkiver Gammelkjøgegaard … Read more

Folketællinger

Folketællingerne er en flittigt benyttet kildegruppe og vi har et meget bredt udsnit. De kan ses på læsesalen. Her er også læseapparater og mulighed for fotokopi. Materialetyper i tabellen: P=Papir CD=CD-rom MK=Mikrokort MF=Mikrofilm OE=Oeders Efterretninger. Folketællinger for gifte samt enkemænd og enker. (Begge lister herunder er opdateret 27. juli 2009). Folketællinger Haves for disse områder i følgende … Read more

Borgerskaber

I Køge Byhistoriske Arkiv findes en oversigt over folk, der har opnået borgerskaber i Køge 1681-1716 og 1773-1914. Listerne du finder her, er tastet ind efter et Borgerskabsregister fra Køge Rådstue, 1761-1914. Originalen befinder sig i Rigsarkivet. På Køge Byhistoriske Arkiv har du desuden mulighed for at se mikrofilm af borgerskaberne. Her kan man være heldig at finde … Read more

Aviser

Køge Byhistoriske Arkiv har en fin samling af lokale aviser. Her ser du en oversigt over hvad vi har i arkivet: Aviser Beholdning Aktuelt 2. halvår 1960, 1. halvår 1961 Dagbladet Køge Stor Udklipssamling, ca. 1970 ff. Fama Avis for Kjøge og det østlige sjælland. Årgang 1830 (fem numre haves) Kjøge Avis Div. numre fra … Read more

Ejerlister

I Køge Byhistoriske Arkiv findes en lange række ejerlister, som i detaljer beskriver ejendomsforhold for en række ejendomme i Køges gamle indre by. Her er virkelig tale om en “gave” til den interesserede. Slægtsforskere kan også have meget stor glæde af dette kildemateriale. Ejerlisterne er udarbejdet af Poul Strømstad og Wilhelm von Antoniewietz. Der er … Read more

Film

Køge Byhistoriske Arkiv er fuldt af gamle film om Køge. Et udvalg af disse film er digitaliseret og overført til nye medier. Det muliggør udlån af arkivets gamle film, uden risiko for slid eller bortkomne film. Er du interesseret i at låne film fra Køge? Se listen over udlånsfilm her (PDF). Du kan også se filmene på vores … Read more