Glimt fra Køges Historie – Udsigten over Søndre Køge ca. 1900

Denne uges billeder er taget fra den plet, der i dag kaldes Ågrunden. Det er den matrikel, som er beliggende på hjørnet af Fændediget og Bag Haverne, helt ned til Køge Å. Et partnerskab, bl.a. bestående af Køge Borger og Håndværkerforening, er i dag i færd med at opføre lejligheder her.

Vi har tidligere i serien ”Glimt fra Køges Historie” bragt billeder fra samme fotograf, nemlig billeder taget af trælasthandler Poul Berg fra Nakskov. Han har haft sin gang hos den store trælasthandel i Køge, F.A. Hansen. F.A. Hansen og efterfølgere drev handel og trælast på grunden fra 1878 og helt frem til 1969. Her opkøbte Køge Kommune arealet og anlagde parkeringspladser.

Fotografen har rettet linsen mod syd og fotografierne viser derfor udsigten over Sønderkøge, hvor Åvænget, Strandvejen, digterkvarteret osv. ligger i dag. Jernbanebroen over Køge Å ses på det ene billede og et vogntog med træ er på vej ind til Køge Station med træ, formentlig til nogle af Køges store træindustrier.

Billedet er udateret, men nogle af de øvrige fotografier i serien, er taget i 1900-tallets første år. Disse to Billeder er valgt for at vise, det skarpe skel mellem by og land, der i starten af 1900-tallet ved Køge Å.

Fra gamle tider var købstæderne begunstigede med særlige privilegier i forbindelse med handel. Al handel skulle foregå inden for købstadens grænser (der skulle betales en accise eller told af varen). På den måde kunne kongen sikre sig en bid af lagkagen, når der blev solgt eller købt varer i købstaden. Det betød, at en købstad kunne være i en rivende udvikling, mens livet på den anden side af grænser mere eller mindre var sat i stå.

I slutningen af 1930´erne begynde de første forhandlinger om sammenslutning mellem Køge Kommune og Køge Landsogn, kaldet Sønderkøge. Der var allerede mange praktiske samarbejder forinden, f.eks. på Skole og kirkeområdet, samt infrastruktur som el- og vandforsyning. Der var dog ikke sygehusfællesskab, så hvis en beboer syd for Strandvejen skulle på sygehus, måtte det ske i Fakse i stedet for Køge.

Forhandlingerne bar frugt og 1. April 1940 blev landdistriktet indlemmet i Køge Kommune.

I alt 1447 beboere i landdistriktet hørte nu til Køge Kommune.

Af Lars Kjær, Køge Arkiverne

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.