75-året for redningen af de danske jøder 1943 – transporter fra Køge og Strøby

I anledningen af 75-året for redningen af de danske jøder i 1943, bringer vi tre artikler om historien. Artiklerne omhandler bl.a. en af Danmarkshistoriens største redningsaktioner i oktober 1943. Artiklerne er samlet sammen af Bruno Juul, næstformand i Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn og Byarkivet har fået tilladelse til at bringe artiklerne her på siden i samlet form.

I den første artikel “Forfulgt jøde: tak for livet i en frygtelig tid” (PDF, 3 MB) fortæller Hans Goldstein om hvordan han og familien skjulte sig på Teaterbygningen i Køge og midt om natten blev fragtet ned til Havnen i Køge. Her blev de ført ombord på en fiskekutter og bragt i sikkerhed i Sverige. Artiklen er skrevet af Torben Thorsø  og stammer fra Dagbladet den 25.3.2017. Hans Goldsteins historie er tidligere blevet fortalt på vores hjemmeside

I den anden artikel “Historie” (PDF, 1,9 MB) bringes et interview med den daværende ejer af Tammosegård i Strøby Egede, Einar Larsen. På Tammoseholm var der ved en enkelt transport omkring 400 mennesker skjult på gården. Artiklen er desværre uden årstal eller kilde, men stammer formentlig fra Dagbladet 15.7.1980 (Jf. søgning på Mediestream).

I den tredje artikel “Tak fra dengang” (PDF, 764 KB) fortæller Rudolf Bier sin beretning om redningsaktionen natten mellem den 8. og 9.10.1943. Beretningen er aktuelt skrevet af den 87-årige Rudolf Bier (filminstruktøren Susanne Biers far), der som 13-årig – sammen med sine søskende og forældre – var med på danmarkshistoriens største enkelt-redning af danske jøder i oktober 1943.  Familien blev kørt fra København til Køge Torv, hvor de måtte over i en anden bil for at blive kørt direkte til ”udskibningsstedet” i Strøby Egede.

For at synliggøre og fastholde erindringen om de danske jøders flugt/redning via Køge samt en  alvorlig tid i Køges historie  rejser og afslører  Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn en 2,75 m høj granitskulptur (”Varme Hænder”)  ved åbassinet v/Køge Havn søndag d. 7. oktober. Det sker ved en 2 timer lang ceremoni.

Stor tak til Hjemmeværnsforeningen og ikke mindst næstformand Bruno Juul for at indlevere artiklerne og tilladelsen til at bringe artiklerne på hjemmesiden.