Glimt fra Køges Historie – Folkemøde på Ølby Ås 1887

Fra Folkemødet på Ølby Ås 1887. Vejen til venstre er Bondestævnet, huset i baggrunden er Danehøjhuset set fra nord. Fotografi fra Højelse Sognearkiv (B576).
Fra Folkemødet på Ølby Ås 1887. Vejen til venstre er Bondestævnet, huset i baggrunden er Danehøjhuset set fra nord. Fotografi fra Højelse Sognearkiv (B576).

I disse dage summer hele landet af politisk aktivitet, folk samles til arrangementer, valgmøder og meget andet. Det er der for så vidt ikke noget nyt i. For 130 år siden samledes en stor folkemængde sig til et folkemøde på en mark i Ølby.

Fællesmødet på Ølby Aas søndag den 31. juli 1887 var arrangeret af Venstre. Mødet blev omtalt den 30. juli. og den 1. august 1887 i Østsjællands Folkeblad.  Tidligere på sommeren havde partiet Højre holdt sommermøde for hele Sjælland, og fra deres side mente man derfor ikke, at det kunne betale sig at holde et sådant folkemøde, ”thi der ville ingen mennesker komme”.

Folkemødets arrangører havde henvendt sig til Gammelkjøgegaard om afholdelse af mødet her, men havde fået nej. Ligeledes havde man anmodet om noget bøgeløv og grangrene til udsmykning, hvilket ikke kunne lade sig gøre. Efter en bekendtgørelse i avisen strømmede det ind med masser af blomster og grønt. Stedet for mødet blev Ølby Aas på marken overfor Borgergården og ned mod Asen, i dag kaldet Bondestævnet.

Der var udsmykning i Køge by med æresport ved havnen, da mange korn sejlende med skibe fra København, ligesom DSB bragte et stort antal til byen. Fra Køge til festpladsen – ca. 3-4 km – kørtes folk i hestevogne med 10-12 passagerer i hver. Vejret var truende fra morgenstunden af, og midt på formiddagen faldt der en kraftig regn, ledsaget af lyn og torden. Trods vejret kørte vognene uafbrudt i 3 timer mod Ølby Aas. Det var ikke kun fra København, de kom. Aldrig havde så mange landboere været i Køge på en enkelt dag. Det blev antaget, at der var 5000 flere end ved Højres sommermøde først på sommeren.

Af taler kan nævnes Johan Ludvig Holstein, Ledreborg, folketingsmændene Leth og J. K. Lauridsen og Køgekredsens folketingsmand statsrevisor Viggo Hørup. Talerne beskæftigede sig særlig med konseilspræsident Estrup og de provisoriske finanslove. Hørup kom med et meget ironisk indlæg over for Højre i almindelighed og Estrup i særdeleshed, bl.a. sagde han: ”Hr. Estrup har både loven og dommerne. Han giver selv lovene og ansætter dommerne, thi det skal gå ordentligt til under et godt ministerium”.

Næppe var mødet slut, før et kraftigt tordenvejr med regn brød løs. Det regnede så meget, at gaderne i Køge stod helt under vand. Det planlagte fyrværkeri blev dog gennemført, selv om lyn og torden en overgang var ved at ødelægge det.

Af Birgit Rosenberg, Frivillig medarbejder i Højelse Sognearkiv.