Glimt fra Køges Historie – En matrikel i Bjæverskov, hvor der er og har været mange funktioner

I 1879 blev Bjæverskov skole på hjørnet af Lidemarksvej og Ringstedvej opført. Bygningen, der lå parallelt med Ringstedvej, blev nedrevet i 1978, men inden da blev den brugt til lærerboliger. I 1911 blev der opført en ny bygning med 3 klasseværelser og en forgang. Det er denne bygning, som i starten af 1970-erne blev brugt til bibliotek. I 1939 opførtes endnu en bygning, denne gang i 2 etager med skolekøkken, 2 klasseværelser og en lejlighed.

Under 2. verdenskrig blev skolen brugt af tyske soldater, så skolebørnene måtte bruge Bjæverskov Forsamlingshus som skole. Efter at tyskerne havde forladt skolen, var især gymnastiksalen meget ramponeret. Da skolen igen blev taget i brug, gik børnene i optog fra Forsamlingshuset til skolen med Dannebrog, bøgegrene og blomster.

Skovboskolen blev opført i 1970, og førstelærer Eggertsen blev skoleinspektør. Eleverne blev flyttet fra Bjæverskov skole til Skovboskolen. Bygningen fra 1939 blev efterfølgende brugt til fritidshjem, indtil der blev oprettet skolefritidsordning på Skovboskolen.

Bygningen fra 1911 blev lavet om til Bjæverskov bibliotek, hvor det var indtil 2013, da det blev nedlagt. I mellemtiden har børnehaven Kridthuset været i bygningen fra 1939 og samtidig blev der opført en pavillon til dem. Der hvor Kridthuset har været, bor der i dag flygtninge.

Biblioteksbygningen har stået tom et par år indtil vinteren 2017/18, hvor Bjæverskov og omegns Medborgerhus er kommet til. Det er en gruppe interesserede borgere fra Vemmedrup og Bjæverskov, der synes, at der manglede et sted, hvor man kan samles. Der er flere interessegrupper, der allerede i dag bruger huset flittigt, og man håber, at flere kommer til.

På billedet ses i forgrunden bygningen fra 1911, hvor biblioteket har været, og hvor nu Medborgerhuset er. Bygningen til venstre fra 1879 er den, der er nedrevet, og i dag er der parkeringsplads og pavillon. Den ”nye” bygning fra 1939 er i baggrunden, og her bor i dag flygtninge.

Anne Lise Pedersen, Skovbo Lokalhistoriske Arkiv