Nyeste “Køge Studier” er klar

Det er med største fornøjelse, at vi nu kan præsentere Køge Studier, Køge Arkivernes årsskrift.

I årets Køge Studier bringer vi denne gang tre artikler.

Nyeste nummer af Køge Studier er nu klar. Det er 30. årgang af serien.
Nyeste nummer af Køge Studier er nu klar. Det er 30. årgang af serien.

I den første artikel fortæller Hanne Ida Rafn, baseret på breve fra hendes far, frisør Johannes Jensen, om faderens tid i Køge under og lige efter besættelsen. Artiklen sætter fokus på et meget overset og nedtysset aspekt af besættelsestidens historie, nemlig den altovervejende fredelige sameksistens mellem den danske befolkning og den tyske besættelsesmagt. De tyske soldater har boet i Køge, handlet i byens butikker, spist på restauranterne og er altså også blevet klippet hos byens frisører. Mange handlende blev på grund af dette fængslet i dagene efter befrielsen og anklaget for at være tyskervenlige. Artiklen sætter skarpt fokus på, at der var mange, der skabte sig store formuer under krigen. Men også at det oftest var de små fisk, der blev fanget, mens de store gik fri.

I den anden artikel fortæller Winnie Fersmark om de tidligste erindringer fra sin barndom i Køge. Faste læsere af Køge Studier vil erindre, at forfatteren også bidrog til Køge Studier 2016 med artiklen ”Barndom i Bygårdsstræde 1956-1967”. Den nye artikel ”De tidligste år – Erindringer fra Tangmosen” skal derfor læses i sammenhæng med artiklen fra sidste år. I nærværende artikel går Winnie Fersmark helt tilbage til de første år af hendes liv. Selv om man kun har spredte nedslagspunkter at støtte sin erindring til for de tidligste leveår, så er det alligevel lykkedes forfatteren at skabe et meget levende samtidsbillede, som beretter om levevilkårene for helt almindelige mennesker i Køge i årene efter Anden Verdenskrig.

I den tredje artikel fortæller undertegnede en historie om Køges biografer. Historien er aktualiseret af lukningen af Køge Bio på Køge Torv og åbningen af den nye biograf i Antoniestræde. Artiklen viser, at der er tråde helt tilbage fra Køges første stedfaste biograf åbnede i 1907 og op til den store, nye biograf.

I år er det med særlig stor fornøjelse at vi udgiver Køge Studier, da det er 30. årgang af årsskriftet, som sendes på gaden. På Køge Byhistoriske Arkiv har vi stadig de fleste af de gamle årgange på lager, så skulle der være huller i bogrækken i læsernes samlinger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Årsskriftet sluttes af med arkivernes årsberetninger, lister over givere af arkivalier og aktuelle skoletilbud samt oplysninger om åbningstider, adresser, medarbejdere og bestyrelse. Redaktørerne ønsker god fornøjelse med læsningen og modtager som altid gerne ideer til kommende artikler, kommentarer til årsskriftets form og indhold.

Køge Studier kan købes hos boghandlerne i Køge samt på arkiverne. Den koster 90 kr.

Du finder den fulde oversigt over alle artiklerne her på hjemmesiden.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.