Glimt fra Køges Historie – Stormfloden 13. november 1872

På stenen står: ”Minde om stormflod den 13.nov.1872”. (B4495a)

For ca. 140 år siden  ramte den måske voldsomste stormflod det østligste Danmark særlig Falster og Lolland, men også Køge bugt området nord for Køge, hvor 105 skibe strandede og mange mennesker omkom.

En meget stærk vestenstorm nogle dage i forvejen havde presset de mange skibe, der lå i Østersøen, lastet med tømmer fra Sverige, op i den Botniske Bugt.

Vandet stod højt op i Ølsemagleområdet, da det blev presset ind i bunden af Køge Bugt. Den 11.november springer vinden om i nordøst, og det ud- udvikler sig  en voldsom orkan.

 På Ølsemaglevej midt mellem Ølsemagle Superbrugs og Kirstinedalsskolen står der en stenstøtte, som viser, hvor højt vandet nåede op.

I Ølsemagle området gik det ud over 350 tdr. land 25 gårde og huse, landevejen til København  var oversvømmet, togene på den nye jernbane måtte indstilles og kom først i gang efter en uges tid. Skaderne i Ølsemagle sogn  blev opgjort til 6000 rigsdaler.

I Højelse sogn bliver flere ejendomme på Københavnsvej 118,120 og 127 og Smedevej 4,Stensbjergvej matr. 25 a og nr. 10  ramt og de tilkendt   stormflodserstatninger viser en opgørelse fra Centralkomiteen.

Sidstnævnte ejendom blev tilkendt 30 rigsdaler for bygninger og 50 rigsdaler for løsøre. Skaderne på Ølby Lyng ansloges til 1000 rigsdaler.

Strandingskort over Køge Bugt, hvor stormfloden den 18.11.1872 var årsag til, at 105 skibe gik til grunde. Kaptaein O.H. Gundersen 1872. (B 7618).

Københavnsvej 118 og 120 senere kendt som Oldenborghusene har Rigmor Petersen født Sørensen fortalt , at ejendommen Københavnsvej 120 blev bygget i 1877 af gammelt skibstømmer, som var strandingsgods strandet i Køge bugt fra stormfloden 1872. På et kort tegnet af kaptajn Gundersen umiddelbart efter , ses flere skibe strandet i området nord for Køge. Bl.a. en bark fra Tyskland. Måske kan navnet Oldenborghus føres tilbage  hertil. Skibet  kan på en eller anden måde  have forbindelse til Oldenborg i Tyskland, som Rigmor fortalte mig  engang i 1990¨. Rigmor var født i 1907 i Oldenborghuset og døde 2001.    

Centralkomiteen under juristministeriet, som skulle koordinere erstatningen til de nødlidte og desuden  henstille til de enkelte sogne at man foretog en indsamling til hjælp til sognets skadelidte.

Peder Schnack og familie var flyttet ind i Skillingskroen, før Driftebro kro (nu Søvilla) i sommeren 1863. Kopi af gammelt avisudklip. (B 7491).

I et brev af 30. nov. 1872 svarer  sognefogeden og sognerådsformand i Ølsemagle, gæstgiver Peder Schnack , Skillingskroen , at han, der er en af de mest skadelidte , havde oplevet, hvordan vandet kom ind i stuen og en lang række af de store tremastede skibe strandede, og at de dagen efter fik huset fuldt af over 100 sømænd . De havde været  syselsat med de strandede skibe og det skibbrudne mandskab.

Birgit Rosenberg, Højelse Sognearkiv.