Glimt fra Køges Historie – Karsten Vibilds arkitektarkiv i Byarkivet

Køge Byhistoriske Arkiv har en stor og bred samling af arkivalier. De ældste arkivalier er fra slutningen af 1500-tallet, mens det nyeste er fra vores egen tid. I Byarkivet alene er der omkring 700 hyldemeter arkivalier.

Karsten Vibilds arkitektarkiv omfatter over 100 arkivæsker og 12 store tegningsæsker.
Kirsten Søndergaard Nielsen fra Køge Byhistoriske Arkiv lægger sidste hånd på arkiveringen af tegninger.

En særlig genre inden for arkivets samlinger er arkitektarkiver, hvor Køge Byhistoriske Arkiv har en meget fornem samling. Arkitektarkiverne er en fantastisk indgang til arkitekturhistorien i Køge Kommune.

Materialet benyttes ofte af husejere, som ønsker at vide mere om deres egen ejendoms historie. Det kan også være myndigheder, som ønsker at benytte materialet i forbindelse med sagsbehandling.

Arkitektarkiverne rummer både de huse, som faktisk blev opført. Men herudover er der også ofte forslag til projekter, der ikke blev realiseret. Eller man finder bygninger, som i dag er revet ned og hvor vi kun kender dem gennem arkiverne. Gennem arkitektarkiverne er der dermed åbnet mulighed for at studere bygningernes tilblivelseshistorie, ændringsforslag osv.

Køge Byhistoriske Arkiv har omfattende arkitektarkiver fra arkitekterne Otto Langballe, Åge Madsen, Laurids Jensen og Karsten Vibild. Desuden er der tegninger fra blandt andre Martin Nyrop, Chr. E. Sylow, Engelstoft, Aage Sattrup, Urban Kindberg, Semberlund, Uffe Pedersen og flere andre.

Arkivet har netop ordnet en større aflevering af tegninger fra arkitekt, Karsten Vibild. Det er et særdeles stort arkiv, som nu er blevet tilgængeligt for brugerne på arkivet. Karsten Vibilds tegninger strækker sig over 1000 løbenumre i registraturen og alene udskriften af registraturen fylder 31 sider.

Fotografi fra Tinggården, Herfølge, som Karsten Vibild stor bag, sammen med tegnestuen Vandkunsten.

Karsten Vibild har haft egen tegnestue siden 1967. Han har først og fremmest varetaget en lang række af byggerier i Køge og omegn, men hans virke spreder sig ud over hele landet. Karsten Vibild har særligt specialiseret sig i boligbyggerier samt i bygningsrestaureringer af kirker og ældre byhuse. Gennem hele sit virke har han været en stærk stemme for bygningsbevaringen i Køge og er da også bestyrelsesmedlem i Køge Fonden, som driver arkiverne. Sammen med Vandkunsten skabte han bl.a. 1970´ernes banebrydende tæt-lav byggeri Tinggårdeni Herfølge, Lynggården, Nonnebanken, Klemens Torp, Langager Huse, Møllegården, Restaurant Arken og har desuden stået bag restaureringer på Køge Kirke og gamle byhuse i Køge.

Se en liste med blot nogle af arbejderne her.

Af Lars Kjær, arkivar v. Køge Arkiverne