“En Køgedrengs erindringer. Nyportstræde – min barndoms land”. Af Julius Larsen

I Køge Byhistoriske Arkivs samlinger har vi mange fine indleveringer, som er blevet samlet sammen gennem mange år. 

Læs her Julius Larsens egen erindringer om sin drenge- og ungdomstid i Køge. Han blev født i Køge den 12. november 1884 i Køge. Bogen fortæller om hans opvækst i Køge, om arbejdet på tobaksfabrikken som ung knægt, om byen og meget andet.

Bogen slutter af med Julius Larsens nekrolog og et interview fra “Socialdemokraten”. Her får man også et indtryk af hans virke som voksen mand, hvor han blandt andet var med til at stifte arbejdsmændenes fagforening i Herfølge, blev valgt ind i Sognerådet, var formand for sygekassen og meget andet. Alt i alt et driftigt menneske, som lagde et stort arbejde i at forbedre livsvilkårene for de svage i samfundet.

Bogen bringes med venlig tilladelse fra Julius Larsens barnebarn, Ib Jørgensen, som i 2011 udgav bogen med bedstefaderens erindringer.

Læs bogen: “En Køgedrengs Erindringer. Nyportstræde – Min barndoms land“. Af Julius Larsen. Udgivet af Ib Jørgensen, 2011. (PDF – 22,9 MB).