Glimt fra Køges Historie – Herfølge ny Mølle, Hammershus

Før 1860 var det kun de store jordbesiddere, som havde ret til at anlægge møller, og det betød at de mindre gårde skulle betale store afgifter, for at få deres korn malet.

I 1861 ophævede man så dette privilegium og derefter rejste sig straks en masse mindre møller rundt om i landet.

I Herfølge var det ejeren af ”Toftegård”, Niels Nielsen, som opførte en mølle og et bryggeri til sin ejendom omkring 1865.

Der gik desværre ikke mere end et par år, før møllen nedbrændte, netop den dag Hvor Niels Hansen fejrede sit bryllup ved en stor fest i Greve. Han kom hjem ved midnat og et par timer senere udbrød branden.

I Stevns avis 23.december 1869 står følgende:

”I landsbyen Herfølge, der ligger en halv mil fra Kjøge er et bryggeri totalt afbrændt. Der brændte 400 trd. sæd, som var på møllen. Derimod lykkedes det at redde besætningen, som bestod af 4 heste og 4 svin. Heldigvis bar vinden ikke på byen, der ellers ville have været udsat for stor fare på grund af den stærke storm.

Om ildens opkomst ved vor meddeler intet

På billedet ses gårdspladsen ved Herfølge mølle, bageri og bryggeri, som lå på Vordingborgvej 115, matr.nr. 15c, Herfølge.

Niels Hansen genopbyggede møllen og udover mølle og bryggeri lavede han også et bageri.

I 1919 overtog Vilhelm Hammer virksomheden og installerede el-motor i møllen.

Derudover renoverede han beboelseshuset med tilhørende forretning, og etablerede blandt andet konditori og restauration.

Det hele fik navn efter ham selv og bærer stadig navnet den dag i dag ”Hammershus”.

Billedet er fra ca. 1939 og viser en af servitricerne på Hammershus.

Bagermester Hammer var en meget dygtig og initiativrig mand, der bl.a. også startede Herfølge borgerforening, som han var formand for i mange år.

Møllen blev nedrevet i 1955, hvor den ikke havde været i brug i mange år.

Af Jette Melgaard, Lokalhistorisk Arkiv for Herfølge-Sædder Sogne.

Personale ved Herfølge bryggeri og bageri ca. 1936.