Køge, Havnen – Stormflodssøjle, Havnen 27

Stormflodssøjle, Havnen 27
Stormflodssøjle, Havnen 27

På den gamle toldbod (Havnen 27) er opstillet en søjle til minde om stormfloden i 1872. På søjlen fremgår det, at da stormfloden var værst, stod vandet 3,6 meter over daglig vandstand! I selve Køge gik det mest ud over Havnen, men også Sønder Køge og Gammel Køge blev berørt, her blev 20 huse ødelagte. I Køge Bugt strandede mange skibe. Som en trøst kunne borgerne i Køge glæde sig over, at ingen var omkommet. For at hjælpe de mange mennesker, der havde mistet hus og hjem, blev der dannet en komite, der skulle indsamle penge til de ramte. Komiteen indsamlede 28.000 Rigsdaler i løbet af kort tid.