Bjæverskov – Mindesten over fundet af Bjæverskovskatten

Mindesten over fund af Bjæverskovskatten
Mindesten over fund af Bjæverskovskatten

Da parkeringsforholdene igennem mange år havde været trange, ønskede menighedsrådet i 1998 at anlægge en ny parkeringsplads direkte op til den vestlige side af kirkegården og Køge Museum blev adviseret.

I marts 1999 gennemførte museet en prøvegravning, som førte til fundet af en malmgryde fuld af mønter og smykker. Fundet kan dateres til omkring 1254 – 1259 i den urolige tid under Christoffer 1., hvor der bl.a. var et stort slag ved Næstved.

Ud fra skattens værdi kan man nok slutte sig til, at ejeren må have været en storbonde, og at han ikke røbede noget om den nedgravede skat, inden han døde. Skatten er den hidtil ældste danske møntskat nedlagt i en malmgryde. På stedet er der ved prøvegravning påvist flere faser af en stor gård, indenfor hvis gårdspladsområde skatten er nedgravet.

Gryden var fuldstændig intakt, da den blev fundet, og afslørede ca. 2450 mønter. Mindestenen står ved findestedet på den nye parkeringsplads til Bjæverskov kirke. Inskriptionen lyder: Mønter i gryden fra Roskilde og Lund, gav Bjæverskov historie ved dagens fund. Den 17.3.1999.