Køge, Køge Å, Fændeparken – Skulptur “Vagten”

Skulptur "Vagten", bag Køge Rådhus
Skulptur “Vagten”, bag Køge Rådhus

Granitskulpturen “Vagten” bag Rådhuset blev i 1986 givet til Køges borgere af Sparekassen SDS i anledning af 150 års dagen for stiftelsen af Sparekassen for Kjøge og Omegn.

Skulpturen er udført af billedhuggeren Erik Heide i 1985. Ved samme lejlighed forærede Sparekassen SDS skulpturen “Kollundfuglen”.

I forbindelse med udbygningen af Køge Rådhus blev “Vagten” flyttet til anlægget langs Fændediget/Køge Å.

IMG_0405
Vagten 2016 i det lille anlæg langs med Fændediget/Køge Å.