Skensved – Kvindeeg og Genforeningssten

I anledning af at kvinder fik valgret til Rigsdagen i 1915, besluttede beboerne i Lille Skensved at mindes det ved at plante et egetræ i byen. Egetræet symboliserer derfor kvindernes opnåelse af valgretten. Bag opnåelsen af valgretten lå en lang kamp ført af fremtrædende kvinder.

Lokalforeningen for Kvindes Valgret i Lille Skensved plantede egetræet til minde om Grundloven af 5. juni 1915. Den 18. oktober 1915 samledes ca. 150 mennesker til kaffe på Skensved Hotel. Bagefter vandrede de samlet til pladsen i Skensved gamle by, hvor vejen mod Ølby munder ud i vejen mod Ejby. Her blev træet plantet. Frøken Maren Nielsen, Solrød, bød velkommen. I en tale ved træet, sagde frøken Kamilla Christensen, at det nyplantede træ var et bevis på, at kvinderne havde forstået, hvor betydningsfyld en begivenhed det var, at de havde fået politisk frihed, og følgerne heraf ikke var til at overskue. Hun opfordrede til, at kvinder i fremtiden ville møde frem på vælgermøder og på lige fod med mændene søge politisk oplysning. Endvidere talte hun om, at den politiske valgret burde bidrage til, at give kvinderne et videre syn på livet, at bringe den ordnende og opdragende kraft, kvinderne havde haft i hjemmet med sig ud i samfundsarbejdet, hvor de svage og hjælpeløse trængte til værn og støtte. (Læs hele historien i Køge Studier 2014).

Genforeningsstenen blev rejst til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920 og bærer inskriptionen: “SØNDERJYLLAND GENFORENET 1920”.

Både kvindeegen og genforeningsstenen står på hjørnet af Ølbyvej og Hovedgaden.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.