Køge, Torvet – Statue af Frederik den VII, Køge Torv

Statue af Frederik den VII, Køge Torv
Statue af Frederik den VII, Køge Torv

Statuen af Frederik den VII blev rejst i 1869 i anledning af 20-årsdagen for kongens underskrivelse af grundloven af 5. juni 1849. Indførelsen af grundloven betød, at det enevældige monarki blev afskaffet til fordel for en folkevalgt Rigsdag. Det var begyndelsen til folkestyret i Danmark – selvom kvinder først fik valgret i 1915. Statuen er udført af en af de store danske billedhuggere H.W. Bissen og færdiggjort af hans søn. Bissen havde udtalt, at borgerne i Køge vist ikke havde råd til en sådan statue, men det lykkedes Køge By og omegns borgere at betale statuen via en indsamling på 4000 rigsdaler.