Køge, Boholte – Monument ved Køge Tekniske Skole

Monument ved Køge Tekniske Skole, Boholtevej 95
Monument ved Køge Tekniske Skole, Boholtevej 95

I 1991 skabte ledige murere et monument, der er blevet opstillet ved Køge Tekniske Skole. Monumentet er opmuret i røde tegl og med to hænder i gule sten, åbne og opadstræbende. Hænderne symboliserer de mange ledige hænder inden for byggeerhvervet. Murerarbejdet blev udført under en miljøuge i Køge med borgerne som tilskuere, idet arbejdsprocessen foregik på Køge Torv. Monumentet blev efterfølgende overrakt borgmester Jørgen Jørgensen.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Husk tidsbestilling ved besøg på Køge Byhistoriske Arkiv.
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.