Ølby, RASK – Obelisk ved den lange indkørsel ved Stensbjergvej

Obelisk ved RASK, ved den lange indkørsel ved Stensbjergvej
Obelisk ved RASK, ved den lange indkørsel ved Stensbjergvej

I anledning af RASK’s 10 års jubilæum i 1999 forærede Sygeudvalget i Roskilde Amt en obelisk til RASK. Kunstværket er udført af C.F. Møllers tegnestue – som også var arkitekt på selve Sygehusbyggeriet. På den høje obelisk er der nederst en indskrift: “Roskilde Amtssygehus i Køge.” Kunstværket fungerer som et vartegn for RASK.

Obelisken er nedtaget i forbindelse med byggerierne på sygehuset. Vi ved ikke, om der er lagt planer for dens fremtid.

Køge Byarkiv holder lukket torsdag den 22. september 2022

Læsesalen i Køge holder lukket torsdag eftermiddag på grund af reception på Skovbo Lokalhistoriske Arkiv i anledning af 50 års jubilæet.