Ølby, RASK – Obelisk ved den lange indkørsel ved Stensbjergvej

Obelisk ved RASK, ved den lange indkørsel ved Stensbjergvej
Obelisk ved RASK, ved den lange indkørsel ved Stensbjergvej

I anledning af RASK’s 10 års jubilæum i 1999 forærede Sygeudvalget i Roskilde Amt en obelisk til RASK. Kunstværket er udført af C.F. Møllers tegnestue – som også var arkitekt på selve Sygehusbyggeriet. På den høje obelisk er der nederst en indskrift: “Roskilde Amtssygehus i Køge.” Kunstværket fungerer som et vartegn for RASK.

Obelisken er nedtaget i forbindelse med byggerierne på sygehuset. Vi ved ikke, om der er lagt planer for dens fremtid.

Køge Arkiverne er åbne igen!
Husk tidsbestilling ved besøg på Køge Byhistoriske Arkiv.
Vi kan kontaktes på byarkiv@museerne.dk.