Køge, Køge Kirke – Mindesten over biskop Jesper Brochmand, Køge kirkes nordre mur

Mindesten over biskop Jesper Brochmand, Køge kirkes nordre mur
Mindesten over biskop Jesper Brochmand, Køge kirkes nordre mur

Mindestenen over biskop Jesper Brochmand (1585-1652) blev rejst i 1910 for at hædre en mand, som havde sat dybe spor inden for kirken. Han blev født i 1585 som søn af borgmester Rasmus Brochmand. I sin tid på Københavns Universitet deltog han ivrigt i tidens skole- og kirkepolitiske debat. I 1639 blev han udnævnt til Sjællands biskop, og hans virke inden for kirken satte sig varige spor. For at gøre gudstjenesten mere forståelig afskaffede han korsang på latin, og han bestemte, at hele gudstjenesten skulle foregå på dansk. Komiteen, der indsamlede penge til mindestenen, havde redaktør Frederik Opffer i spidsen og Sagfører Alfred Sørensen blandt bidragsyderne. Mindestenen er udført af billedhugger Valdemar Handberg, Næstved.

Køge Byarkiv holder kun åbent om torsdagen i ugerne 27-32.

Højelse og Skovbo arkiver holder sommerlukket i uge 27-32. Forespørgsler kan rettes til Byarkivet.

Herfølge har kun åbent om fredagen i ugerne 27-32.