Køge, Køge Å, Fændeparken – Skulptur “Kollundfuglen”

Skulptur "Kollundfuglen", bag Køge Rådhus
Skulptur “Kollundfuglen” stod bag Køge Rådhus. I forbindelse med udbygningen af Rådhuset, er den flyttet til anlægget ved Køge Å.

Støbejernsskulpturen “Kollundfuglen” er en kunstgave til byens borgere fra Sparekassen SDS i anledning af dens 150 års jubilæum i 1986. Sparekassen var det første pengeinstitut i Køge. Skulpturen er skabt af billedhugger Erik Heide. Borgmester Jørgen Jørgensen modtog gaven på byens vegne. Ved samme lejlighed gav Sparekassen SDS granitskulpturen “Vagten” til byen.

IMG_0403
Fotografi fra 2016

Bemærk vores arkivers ændrede åbningstider i sommerperioden:

Køge: Sommerlukket i uge 29-31
Herfølge: Kun åbent fredage kl. 9-12 i ugerne 27-32.
Skovbo: Lukket for gæster i uge 24-34. Besøg kun ved henvendelse.
Højelse: Sommerlukket i uge 27-32.