Køge, Torvet – Brønden på Torvet

Brønden, Torvet
Brønden, Torvet

Brønden, der er udformet efter tysk forbillede, er skænket byen af cand.pharm. og materialist Anders Nielsen. Han havde i 1881 oprettet Kjøge Materialhandel, Torvet 6. Han testamenterede 10.000 kr. til en – som det hed – “dekorativ brønd” på Køge Torv. Efter hans død i 1920 nedsatte Byrådet et udvalg, der skulle gennemføre projektet. Det blev arkitekt Christian Sylows forslag, der blev foretrukket. I 1922 blev brønden indviet ved, at springvandet blev taget i brug.